Trifluridiinin ja tipirasiilin yhdistelmävalmiste (Lonsurf) rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.6.2018 alkaen


Trifluridiinia ja tipirasiilia sisältävä Lonsurf-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.6.2018 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • metastasoituneen kolorektaalisyövän hoitoon aikuispotilaille, jotka ovat aiemmin saaneet hoitoa käytettävissä olevilla lääkevalmisteilla, kuten fluoropyrimidiinejä, oksaliplatiinia ja irinotekaania sisältävillä solunsalpaajahoidoilla, VEGF-vasta-aineilla ja EGFR-vasta-aineilla, tai joille tällaisen hoidon ei katsota sopivan.

Trifluridiinin ja tipirasiilin yhdistelmävalmiste lisätään Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohtaan ’369. Regorafenibi’.

Trifluridiinin ja tipirasiilin yhdistelmävalmisteen rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.6.2018 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

369. Regorafenibi sekä trifluridiinin ja tipirasiilin yhdistelmävalmiste

Regorafenibi sekä trifluridiinin ja tipirasiilin yhdistelmävalmiste ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus (369) myönnetään seuraavin edellytyksin. Regorafenibi voi olla myös erityiskorvattavaa siten kuin rajoitetusti erityiskorvattavia lääkkeitä koskevassa päätöksessä kuvataan.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä tai alan erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Regorafenibin peruskorvausoikeus myönnetään aikuispotilaille

  • hepatosellulaarisen karsinooman hoitoon, kun potilasta on aiemmin hoidettu sorafenibillä
  • metastasoituneen kolorektaalisyövän hoitoon, kun aiemmalla fluoropyrimidiinipohjaisella kemoterapialla, VEGF-vasta-aineilla ja KRAS-villityypissä lisäksi EGFR-vasta-aineilla ei ole saavutettu riittävää hoitovastetta tai kun näitä hoitoja ei ole voitu haittavaikutusten tai vasta-aiheiden takia käyttää
  • ei-leikattavissa olevan tai metastaattisen ruoansulatuskanavan stroomakasvaimen (GIST) hoitoon, kun sairaus on edennyt edeltävästä imatinibi- ja sunitinibihoidosta huolimatta tai näitä hoitoja ei ole voitu haittavaikutusten tai vasta-aiheiden takia käyttää.

Trifluridiinin ja tipirasiilin yhdistelmävalmisteen peruskorvausoikeus myönnetään aikuispotilaille

  • metastasoituneen kolorektaalisyövän hoitoon, kun potilasta on aiemmin hoidettu käytettävissä olevilla valmisteilla kuten fluoropyrimidiinejä, oksaliplatiinia ja irinotekaania sisältävillä solunsalpaajahoidoilla, VEGF-vasta-aineilla ja EGFR-vasta-aineilla tai kun tällaisen hoidon ei katsota sopivan.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa regorafenibin tai trifluridiinin ja tipirasiilin yhdistelmävalmisteen tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

 

Lue lisää