Ustekinumabin (Stelara) rajoitettu peruskorvattavuus laajenee 1.10.2017 alkaen

Ustekinumabia sisältävä Stelara-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.10.2017 alkaen voimassa olevan korvattavuuden lisäksi rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • Crohnin taudin hoidossa, kun tavanomaisilla hoitomuodoilla saatu vaste on ollut riittämätön tai potilas ei siedä näitä hoitoja tai lääketieteellinen vasta-aihe estää niiden käytön.

Ustekinumabi lisätään Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohtaan ’326. Adalimumabi, golimumabi ja infliksimabi (suolistosairaudet)’. Samalla päätöskohdan sanamuotoja selkeytetään.

Ustekinumabin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.10.2017 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

326.    Adalimumabi, golimumabi, infliksimabi ja ustekinumabi (suolistosairaudet)

Adalimumabi, golimumabi, infliksimabi ja ustekinumabi ovat rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä. Niiden peruskorvausoikeus eräiden suolistosairauksien hoitoon (326) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B näiden sairauksien hoitoon perehtyneestä alan erikoisyksiköstä tai näiden sairauksien hoitoon perehtyneeltä alan erikoislääkäriltä.

Lääketieteelliset edellytykset

Adalimumabin, golimumabin ja infliksimabin peruskorvausoikeus myönnetään keskivaikean ja vaikean aktiivisen haavaisen koliitin hoitoon. Lisäksi adalimumabin, infliksimabin ja ustekinumabin peruskorvausoikeus myönnetään vaikeahoitoisen ja aktiivisen Crohnin taudin hoitoon. Korvausoikeus myönnetään potilaille, kun

  • hyvän hoitokäytännön mukaisella kortikosteroidihoidolla ja/tai immunosuppressiohoidolla ei ole saatu aikaan riittävää hoitovastetta tai
  • potilas ei siedä näitä hoitoja tai
  • lääketieteellinen vasta-aihe estää näiden hoitojen käytön.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä aikataulun sisältävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa adalimumabin, golimumabin, infliksimabin tai ustekinumabin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti. Lausuntoon tulee sisältyä tieto käytettävästä lääkkeestä, lääkkeen annostuksesta ja annostelupaikasta.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kahdeksi vuodeksi.

Lisätietoja