Varenikliini (Champix) rajoitetusti peruskorvattavaksi lääkemääräysmerkinnällä 1.6.2014 alkaen


Varenikliinia sisältävä Champix-valmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.6.2014 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (35 %)

  • tupakoinnin lopettamiseen motivoituneille aikuisille tupakoitsijoille, joilla on vahva nikotiiniriippuvuus ja tupakasta vieroitus ei ole onnistunut muiden tukitoimien avulla. Tupakasta vieroitukseen on liitettävä yksilöllinen neuvonta ja tuki. Korvattavuus koskee yhtä, enintään 24 viikon kestoista hoitojaksoa. Valmisteen käyttöä koskevat varoitukset on otettava huomioon hoidon valinnassa ja hoitojakson aikana.

Varenikliinin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.6.2014 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä:

Varenikliini

Varenikliini on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sitä peruskorvataan seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Varenikliinin peruskorvauksen edellytyksenä olevien lääketieteellisten edellytysten täyttyminen osoitetaan ilman lääkärinlausuntoa lääkärin lääkemääräyksen kohtaan 'Perustelut' tekemällä merkinnällä 'Nikotiiniriippuvuus, tukihoito aloitettu', jonka jälkeen on merkitty yksilöllisen tukihoidon aloituspäivämäärä, esimerkiksi 'Nikotiiniriippuvuus, tukihoito aloitettu 16.6.2014'.

Lääketieteelliset edellytykset

Varenikliinia peruskorvataan tupakoinnin lopettamiseen motivoituneille tupakoitsijoille, joilla on vahva nikotiiniriippuvuus (Fagerströmin kahden kysymyksen nikotiiniriippuvuustesti eli HSI-testi ≥ 3) ja joiden tupakasta vieroitus ei ole onnistunut muiden tukitoimien avulla.

Varenikliinin avulla tapahtuvaan tupakasta vieroitukseen on liityttävä yksilöllinen neuvonta ja tuki.

Varenikliinia voidaan peruskorvata vain yksi hoitojakso, jonka kesto on enintään 24 viikkoa.