Venetoklaksista erityiskorvaus 1.12.2020 alkaen korvausoikeudella 1518

Lääkeaine: Venetoklaksi
Lääkevalmiste: Venclyxto
Sairaus: Krooninen lymfaattinen leukemia

Mikä muuttuu

Venclyxto-lääkkeestä saa 1.12.2020 alkaen erityiskorvauksen (100 %) korvausoikeudella

  • 1518. Venetoklaksi.

Sitä ennen lääkkeestä saa peruskorvauksen (40 %) korvausoikeudella 399.

Kenelle korvataan

Venetoklaksin korvausoikeus voidaan myöntää kroonista lymfaattista leukemiaa sairastaville monoterapiana tai yhdessä rituksimabin kanssa. Katso uuden korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Kela myöntää oma-aloitteisesti erityiskorvausoikeuden 1518 niille asiakkaille, joilla on korvausoikeus 399.

Lue lisää