Venetoklaksi (Venclyxto) rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.11.2018 alkaen

Venetoklaksia sisältävä Venclyxto-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.11.2018 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • ainoana lääkkeenä kroonisen lymfaattisen leukemian hoidossa aikuispotilailla, joilla on 17p-deleetio tai TP53-mutaatio ja joille B-solureseptorireitin estäjähoito ei sovellu tai joilla se on epäonnistunut
  • ainoana lääkkeenä kroonisen lymfaattisen leukemian hoidossa aikuispotilailla, joilla ei ole 17p-deleetiota eikä TP53-mutaatiota ja joilla sekä kemoimmunoterapia että B-solureseptorireitin estäjähoito ovat epäonnistuneet.

Venetoklaksin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.11.2018 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

399. Venetoklaksi

Venetoklaksi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (399) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon pahanlaatuisia veritauteja hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Venetoklaksin peruskorvausoikeus myönnetään kroonisen lymfaattisen leukemian hoitoon aikuisille monoterapiana, kun

  • potilaalla on 17p-deleetio tai TP53-mutaatio ja
    • B-solureseptorireitin estäjähoito (esimerkiksi ibrutinibi tai idelalisibi) on epäonnistunut tai se ei sovellu
  • potilaalla ei ole 17p-deleetiota tai TP53-mutaatiota ja
    • kemoimmunoterapia sekä B-solureseptorireitin estäjähoito (esimerkiksi ibrutinibi tai idelalisibi) ovat epäonnistuneet.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa venetoklaksin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lue lisää