Venetoklaksin (Venclyxto) rajoitettu peruskorvattavuus laajenee 1.8.2019 alkaen

Venetoklaksia sisältävä Venclyxto-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan voimassa olevan päätöksen lisäksi 1.8.2019 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

 • käytettynä yhdessä rituksimabin kanssa kroonisen lymfaattisen leukemian hoitoon aikuispotilailla, jotka ovat saaneet aiemmin vähintään yhtä hoitoa. Ylläpitohoidon kesto on korkeintaan 24 kuukautta.

Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevan päätöksen päätöskohtaa ’399. Venetoklaksi’ muutetaan vastaamaan korvattavuuden laajennusta. Samalla päätöskohtaa selkiytetään.

Venetoklaksin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.8.2019 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

399. Venetoklaksi

Venetoklaksi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (399) myönnetään seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon pahanlaatuisia veritauteja hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään kroonisen lymfaattisen leukemian (KLL) hoitoon aikuisille

 • monoterapiana
  • hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin kerralla enintään kolmeksi vuodeksi, kun
   • potilaalla on 17p-deleetio tai TP53-mutaatio ja B-solureseptorireitin estäjähoito (esimerkiksi ibrutinibi tai idelalisibi) on epäonnistunut tai se ei sovellu
   • potilaalla ei ole 17p-deleetiota tai TP53-mutaatiota ja kemoimmunoterapia sekä B-solureseptorireitin estäjähoito (esimerkiksi ibrutinibi tai idelalisibi) ovat epäonnistuneet.
 • yhdessä rituksimabin kanssa
  • hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin yhteensä enintään 2,5 vuodeksi, kun
   • potilas on saanut aiemmin vähintään yhtä KLL:n lääkehoitoa.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Lue lisää