Venetoklaksista peruskorvaus 1.12.2020 alkaen myös yhdessä obinututsumabin kanssa korvausoikeudella 399

Lääkeaine: Venetoklaksi
Lääkevalmiste: Venclyxto
Sairaus: Krooninen lymfaattinen leukemia

Mikä muuttuu

Venclyxto-lääkkeestä saa peruskorvauksen (40 %) korvausoikeudella

  • 399. Venetoklaksi.

Venetoklaksin peruskorvausoikeus voidaan myöntää 1.12.2020 alkaen kroonista lymfaattista leukemiaa sairastaville myös yhdessä obinututsumabin kanssa.

Sitä ennen korvausoikeus voidaan myöntää monoterapiana tai yhdessä rituksimabin kanssa.

Kenelle korvataan

Katso korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Lue lisää