Vismodegibi (Erivedge) rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.4.2016 alkaen

Vismodegibia sisältävä Erivedge-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.4.2016 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • aikuisten oireisen etäpesäkkeisen tyvisolusyövän ja paikallisesti levinneen tyvisolusyövän, jota ei voida hoitaa leikkauksella eikä sädehoidolla, hoidossa.

Vismodegibin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.4.2016 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

378.    Vismodegibi

Vismodegibi on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (378) myönnetään tyvisolusyövän hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon syöpäsairauksia hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään aikuispotilaille

  • etäpesäkkeisen tyvisolusyövän hoitoon
  • paikallisesti levinneen tyvisolusyövän hoitoon, kun leikkaus ja sädehoito eivät tule kyseeseen.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma, jossa vismodegibin tarve osoitetaan edellä olevan mukaisesti.

Korvausoikeus myönnetään kerralla enintään kolmeksi vuodeksi.

Lisätietoja