Rajoitettu peruskorvaus

Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) voi rajoittaa lääkkeen peruskorvattavuuden tarkoin määriteltyihin käyttöaiheisiin. Tällöin peruskorvaus voidaan maksaa, jos asiakkaalla on Kelan myöntämä korvausoikeus kyseiseen lääkkeeseen.

Asiakas hakee korvausoikeutta lääkärin kirjoittamalla B-lääkärinlausunnolla. Jos korvausoikeus myönnetään, asiakkaalle lähetetään uusi Kela-kortti, johon on merkitty korvausoikeuden numero. Apteekki saa ajantasaiset tiedot asiakkaan korvausoikeuksista Kelan suorakorvaustietojen kyselypalvelusta.

Eräitä lääkeaineita sisältävät valmisteet voidaan kuitenkin peruskorvata lääkkeen määrääjän lääkemääräykseen tekemän erillisen reseptimerkinnän perusteella.

Osa lääkeaineista on sekä rajoitetusti peruskorvattavia että rajoitetusti erityiskorvattavia samoilla lääketieteellisillä edellytyksillä. Lääketieteellisten edellytysten täyttyessä asiakkaalle myönnetään aina rajoitettu erityiskorvausoikeus. Asiakkaalle saatetaan myöntää poikkeuksellisesti myös rajoitettu peruskorvausoikeus esim. takautuvien korvausten maksamista varten.

Miten laadin hyvän B-lausunnon lääkekorvausoikeutta varten?

Niin Kela kuin potilaskin hyötyvät hyvästä B-lausunnosta, joka varmistaa korvausoikeuden saamisen edellytysten täyttyessä. Kelan vastaava asiantuntijalääkäri Helena Kastarinen ohjeistaa asiasta artikkelissaan Hyvän B-lausunnon resepti lääkekorvausasiassa (duodecimlehti.fi).

Korvauksen määrä

Korvausta maksetaan 50 euron alkuomavastuun täyttymisen jälkeen. 

  • Rajoitettu peruskorvaus on 40 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta.

Korvausoikeuden myöntämisen edellytykset

Alla olevassa taulukossa on lueteltu aakkosjärjestyksessä rajoitetusti peruskorvattavat lääkeaineet. Korvausnumeroista on linkit Kelan päätöksen mukaisiin korvausoikeuden myöntämisen edellytyksiin. Sivun vasemmassa reunassa lääkeaineet on esitetty korvausnumeron mukaisessa järjestyksessä. Edellytykset perustuvat Kelan päätökseen rajoitetusti peruskorvattavista lääkkeistä. Tähdellä (*) merkityt lääkkeet voivat olla myös rajoitetusti erityiskorvattavia.

Korvausoikeuden myöntämisen edellytykset
Lääkeaine Korvausnumero
Abatasepti*, adalimumabi*, anakinra*, etanersepti*, golimumabi*, iksekitsumabi, infliksimabi*, sarilumabi*, sekukinumabi*, sertolitsumabipegoli*, tosilitsumabi* ja ustekinumabi (reumasairaudet) 313
Abemasiklibi 3030
Abirateroni* ja entsalutamidi* 352
Adalimumabi (hidradenitis suppurativa) 380

Adalimumabi*, brodalumabi, etanersepti*, guselkumabi, iksekitsumabi*, infliksimabi*, risankitsumabi, sekukinumabi*, sertolitsumabipegoli* ja ustekinumabi (psoriaasi)

319
Adalimumabi, golimumabi, infliksimabi ja ustekinumabi (suolistosairaudet) 326
Afatinibi* ja gefitinibi* 341
Agalsidaasi alfa*, agalsidaasi beeta* ja migalastaatti* 336
Aksitinibi* 361
Alektinibi* 3001
Alirokumabi* ja evolokumabi* familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa 388
Alirokumabi* ja evolokumabi* hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoidossa 3015
Alprostadiili, aviptadiilin ja fentolamiinin yhdistelmävalmiste ja sildenafiili 308
Apalutamidi 3031
Apiksabaani*, dabigatraani*, edoksabaani* ja rivaroksabaani* eteisvärinän hoitoon 351
Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani lyhytaikaisessa hoidossa Reseptimerkintä
Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian uusiutumisen pitkäaikaiseen ehkäisyyn 379
Apremilasti ja dimetyylifumaraatti (psoriaasi) 377
Asfotaasi alfa 387
Atomoksetiini, deksamfetamiini, guanfasiini ja lisdeksamfetamiini 331
Avatrombopagi Reseptimerkintä
Barisitinibi 3006
Benralitsumab 3027
Binimetinibi* ja enkorafenibi* (melanooma) 3016
Bosutinibi* 360
Brigatinib* 3017
Budesonidi-tabletti, suussa hajoava 3032
Buprenorfiinia ja naloksonia sisältävä valmiste 339
Burosumabi 3040
C1-esteraasin estäjä, ikatibantti, konestaatti alfa ja lanadelumabi 338
Dabrafenibi* ja trametinibi* 3024
Dakomitinibi 3041
Darolutamidi 3036
Dasatinibi* 324
Dienogesti 355
Dimetyylifumaraatti*, glatirameeriasetaatti*, interferoni beeta* ja teriflunomidi* (MS-tauti) 303
Dornaasi alfa 304
Dronedaroni 342
Dulaglutidi*, eksenatidi*, liksisenatidi*, liraglutidi* ja semaglutidi* (tyypin 2 diabetes, aikuiset) 346
Dupilumabi 395
Eleksakaftorin, ivakaftorin ja tetsakaftorin yhdistelmähoito 3045
Eliglustaatti*, imigluseraasi* ja velagluseraasi alfa* 333
Eltrombopagi* 3039
Emisitsumabi (A-hemofilia, vasta-aineita)* 397
Emisitsumabi (A-hemofilia, ei vasta-aineita)* 3047
Enkorafenibi (kolorektaalisyöpä) 3049
Entrektinibi 3050
Erenumabi, fremanetsumabi ja galkanetsumabi 3007
Erlotinibi* 325
Erytropoietiini* ja darbepoetiini* 306
Everolimuusi* 340
Febuksostaatti* 349
Ferrimaltoli 392
Fidaksomisiini Reseptimerkintä
Filgotinibi 3048
Fingolimodi* ja kladribiini 353
Gilteritinibi 3033
Granisetroni-depotlaastari Reseptimerkintä
Hyytymistekijä VIII ja von Willebrand -tekijä von Willebrandin taudin hoitoon* 332
Hyytymistekijä VIII ja von Willebrand -tekijä A-hemofiliaa sairastavien vasta-ainepositiivisten potilaiden siedätyshoitoon* 375
Ibrutinibi* 390
Idebenoni 396
Idelalisibi 372
Iksatsomibi* 398
Imatinibi* 316
Interferoni alfa* 302
Ivakaftorin ja lumakaftorin yhdistelmävalmiste 3043
Ivakaftorin ja tetsakaftorin yhdistelmähoito 3044
Kabotsantinibi* 3012
Kalsiumkarbonaatti 3025
Kannabidioli 3046
Kapsaisiini 350
Kasvuhormoni* 301
Ketokonatsoli 3021
Koivun allergeeniuute (aikuiset) 3023
Koivun allergeeniuute ja heinien allergeeniuute 364
Kolesevelaami 345
Kritsotinibi* 363
Lantaanikarbonaatti*, sevelameeri*ja sukroferrinen oksihydroksidi* 320
Lapatinibi* 335
Larotrektinibi 3034
Lenalidomidi* 329
Lenvatinibi* 3019
Letermoviiri Reseptimerkintä
Levofloksasiini-sumutinliuos 385
Liraglutidi (tyypin 2 diabetes, lapset ja nuoret)* 3022
Liraglutidi (lihavuus) 3051
Lorlatinibi 3026
Mekasermiini* 330
Mepolitsumabi* 3028
Metyraponi 365
Midodriini  3010
Midostauriini 3014
Nalmefeeni ja naltreksoni 309
Naprokseenin ja esomepratsolin yhdistelmävalmiste 366
Natriumdokusaatin ja sorbitolin yhdistelmävalmiste 368
Neratinibi 3037
Nilotinibi* 328
Nintedanibi* ja pirfenidoni* 356
Niraparibi* 3009
Obetikoolihappo 391
Olaparibi* 389
Omalitsumabi 344
Oseltamiviiri ja tsanamiviiri Reseptimerkintä
Osimertinibi* 3004
Palbosiklibi* 394
Parikalsitoli* ja sinakalseetti* 321
Patiromeeri 3020
Patsopanibi* 343
Pimekrolimuusi- ja takrolimuusivoide* 317
Pitolisantti 3035
Pomalidomidi* 393
Ponatinibi 373
Prasugreeli* Reseptimerkintä
Regorafenibi* 369
Ribosiklibi* 3002
Rivaroksabaani sepelvaltimotaudin ja ääreisvaltimotaudin hoitoon* 3013
Roflumilasti 348
Romiplostiimi* 3038
Ruksolitinibi* 374
Sakubitriilin ja valsartaanin yhdistelmävalmiste* 381
Seleksipagi 383
Sorafenibi* 323
Sunitinibi* 322
Syanokobalamiini* 376
Tafamidiisi 3011
Takrolimuusirakeet* Reseptimerkintä
Tegafuurin, gimerasiilin ja oterasiilin yhdistelmävalmiste* 384
Teriparatidi 318
Tikagrelori 60 mg* 386
Tikagrelori 90 mg* Reseptimerkintä
Tivotsanibi 3003
Tofasitinibi* 3005
Tolvaptaani 3008
Trabektediini 337
Trastutsumabi-injektio* 370
Treprostiniili 334
Trifluridiinin ja tipirasiilin yhdistelmävalmiste* 3018
Tsolmitriptaaninenäsumute Reseptimerkintä
Upadasitinibi* 3029
Varenikliini Reseptimerkintä
Vedolitsumabi 3042
Vemurafenibi* 362
Venetoklaksi* 399
Vismodegibi* 378
Von Willebrand -tekijävalmiste* 357

Lue lisää