Rajoitettu peruskorvaus

Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) voi rajoittaa lääkkeen peruskorvattavuuden tarkoin määriteltyihin käyttöaiheisiin. Tällöin peruskorvaus voidaan maksaa, jos asiakkaalla on Kelan myöntämä korvausoikeus kyseiseen lääkkeeseen.

Asiakas hakee korvausoikeutta lääkärin kirjoittamalla B-lääkärinlausunnolla. Jos korvausoikeus myönnetään, asiakkaalle lähetetään uusi Kela-kortti, johon on merkitty korvausoikeuden numero. Apteekki saa ajantasaiset tiedot asiakkaan korvausoikeuksista Kelan suorakorvaustietojen kyselypalvelusta.

Eräitä lääkeaineita sisältävät valmisteet voidaan kuitenkin peruskorvata lääkkeen määrääjän lääkemääräykseen tekemän erillisen reseptimerkinnän perusteella.

Osa lääkeaineista on sekä rajoitetusti peruskorvattavia että rajoitetusti erityiskorvattavia samoilla lääketieteellisillä edellytyksillä. Lääketieteellisten edellytysten täyttyessä asiakkaalle myönnetään aina rajoitettu erityiskorvausoikeus. Asiakkaalle saatetaan myöntää poikkeuksellisesti myös rajoitettu peruskorvausoikeus esim. takautuvien korvausten maksamista varten.

Korvauksen määrä

Korvausta maksetaan 50 euron alkuomavastuun täyttymisen jälkeen. 

  • Rajoitettu peruskorvaus on 40 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta.

Korvausoikeuden myöntämisen edellytykset

Alla olevassa taulukossa on lueteltu aakkosjärjestyksessä rajoitetusti peruskorvattavat lääkeaineet. Korvausnumeroista on linkit Kelan päätöksen mukaisiin korvausoikeuden myöntämisen edellytyksiin. Sivun vasemmassa reunassa lääkeaineet on esitetty korvausnumeron mukaisessa järjestyksessä. Edellytykset perustuvat Kelan päätökseen rajoitetusti peruskorvattavista lääkkeistä. Tähdellä (*) merkityt lääkkeet voivat olla myös rajoitetusti erityiskorvattavia.

Lääkeaine Korvausnumero
Abatasepti*, adalimumabi*, anakinra*, etanersepti*, golimumabi*, iksekitsumabi, infliksimabi*, sarilumabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli*, tosilitsumabi* ja ustekinumabi (reumasairaudet) 313
Abirateroni* ja entsalutamidi* 352
Adalimumabi (hidradenitis suppurativa) 380

Adalimumabi, brodalumabi, etanersepti, guselkumabi, iksekitsumabi, infliksimabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli ja ustekinumabi (psoriaasi)

319
Adalimumabi, golimumabi, infliksimabi ja ustekinumabi (suolistosairaudet) 326
Afatinibi* ja gefitinibi* 341
Agalsidaasi alfa*, agalsidaasi beeta* ja migalastaatti* 336
Aksitinibi* 361
Alektinibi 3001
Alirokumabi ja evolokumabi familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa 388
Alirokumabi ja evolokumabi hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoidossa 3015
Alprostadiili, aviptadiilin ja fentolamiinin yhdistelmävalmiste ja sildenafiili 308
Apiksabaani*, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani* eteisvärinän hoitoon 351
Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian uusiutumisen pitkäaikaiseen ehkäisyyn 379
Apiksabaani, dabigatraani, edoksabaani ja rivaroksabaani lyhytaikaisessa hoidossa Reseptimerkintä
Apremilasti ja dimetyylifumaraatti (psoriaasi) 377
Asfotaasi alfa 387
Atomoksetiini, deksamfetamiini, guanfasiini ja lisdeksamfetamiini 331
Barisitinibi 3006
Binimetinibi ja enkorafenibi 3016
Bosutinibi* 360
Buprenorfiinia ja naloksonia sisältävä valmiste 339
C1-esteraasin estäjä, ikatibantti ja konestaatti alfa 338
Dabrafenibi*, trametinibi ja vemurafenibi* 362
Dasatinibi* 324
Degludekinsuliini* 371
Dienogesti 355
Dimetyylifumaraatti*, glatirameeriasetaatti*, interferoni beeta* ja teriflunomidi* (MS-tauti) 303
Dornaasi alfa 304
Dronedaroni 342
Dupilumabi 395
Dulaglutidi*, eksenatidi*, liksisenatidi*, liraglutidi* ja semaglutidi 346
Eliglustaatti*, imigluseraasi* ja velagluseraasi alfa* 333
Emisitsumabi 397
Erenumabi 3007
Erlotinibi* 325
Erytropoietiini* ja darbepoetiini* 306
Everolimuusi* 340
Febuksostaatti 349
Ferrimaltoli 392
Fidaksomisiini Reseptimerkintä
Fingolimodi* ja kladribiini 353
Glargininsuliini 300 U/ml* 382
Granisetroni-depotlaastari Reseptimerkintä
Hyytymistekijä VIII ja von Willebrand -tekijä von Willebrandin taudin hoitoon* 332
Hyytymistekijä VIII ja von Willebrand -tekijä A-hemofiliaa sairastavien vasta-ainepositiivisten potilaiden siedätyshoitoon* 375
Ibrutinibi 390
Idebenoni 396
Idelalisibi 372
Iksatsomibi 398
Imatinibi* 316
Interferoni alfa* 302
Ivabradiini* 354
Kabotsantinibi* 3012
Kapsaisiini 350
Kasvuhormoni* 301
Koivun allergeeniuute ja heinien allergeeniuute 364
Kolesevelaami 345
Kritsotinibi* 363
Lantaanikarbonaatti*, sevelameeri*ja sukroferrinen oksihydroksidi 320
Lapatinibi* 335
Lenalidomidi* 329
Levofloksasiini-sumutinliuos 385
Lenvatinibi ja sorafenibi* 323
Mekasermiini* 330
Metyraponi 365
Midostauriini 3014
Midodriini  3010
Nalmefeeni ja naltreksoni 309
Naprokseenin ja esomepratsolin yhdistelmävalmiste 366
Natriumdokusaatin ja sorbitolin yhdistelmävalmiste 368
Nilotinibi* 328
Nintedanibi* ja pirfenidoni* 356
Niraparibi 3009
Obetikoolihappo 391
Olaparibi 389
Omalitsumabi 344
Oseltamiviiri ja tsanamiviiri Reseptimerkintä
Osimertinibi 3004
Palbosiklibi* 394
Parikalsitoli* ja sinakalseetti* 321
Patsopanibi* 343
Pimekrolimuusi- ja takrolimuusivoide* 317
Pomalidomidi 393
Ponatinibi 373
Prasugreeli* Reseptimerkintä
Regorafenibi* sekä trifluridiinin ja tipirasiilin yhdistelmävalmiste 369
Ribosiklibi 3002
Rivaroksabaani sepelvaltimotaudin hoitoon 3013
Roflumilasti 348
Ruksolitinibi* 374
Sakubitriilin ja valsartaanin yhdistelmävalmiste* 381
Seleksipagi 383
Sunitinibi* 322
Syanokobalamiini* 376
Tafamidiisi 3011
Takrolimuusirakeet* Reseptimerkintä
Tegafuurin, gimerasiilin ja oterasiilin yhdistelmävalmiste* 384
Teriparatidi 318
Tikagrelori 60 mg* 386
Tikagrelori 90 mg* Reseptimerkintä
Tivotsanibi 3003
Trastutsumabi-injektio* 370
Tofasitinibi* 3005
Tolvaptaani 3008
Trabektediini 337
Treprostiniili 334
Tsolmitriptaaninenäsumute Reseptimerkintä
Varenikliini Reseptimerkintä
Venetoklaksi 399
Vismodegibi* 378
Von Willebrand -tekijävalmiste* 357

   

Lue lisää