Lääkekorvaustiedotteet 2010

 • Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden päätökseen: Nilotinibi (23.6.2010)
 • Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien lääkkeiden päätökseen: Everolimuusi (5.5.2010)
 • Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden päätökseen: Dasatinibi (9.2.2010)

Muut tiedotteet

 • Hedelmöityshoitojen korvaaminen sairausvakuutuksesta (1.3.2005)

Lääkekorvaustiedotteet 2009

 • Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden päätökseen: Rufinamidi (18.12.2009)
 • Glatirameeriasetaattia sisältävän valmisteen (Copaxone) rajoitettu peruskorvattavuus (42 %) laajenee 1.10.2009 alkaen (24.9.2009)
 • Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden päätökseen: Sunitinibi ja sorafenibi (10.8.2009)
 • Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien ja rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden päätöksiin: Sinakalseetti ja trabektediini (8.4.2009)
 • Muutoksia Kansaneläkelaitoksen rajoitetusti peruskorvattavien ja rajoitetusti erityiskorvattavien lääkkeiden päätöksiin: Atorvastatiini (23.3.2009)
 • Muutoksia rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevaan Kansaneläkelaitoksen päätökseen: Imigluseraasi (15.1.2009)

Lääkekorvaustiedotteet 2008

Lääkekorvaustiedotteet 2007

 • Adalimumabin korvattavuuden laajeneminen 1.12.2007 lukien (22.11.2007)
 • Erlotinibista (Tarceva) siirtymävaiheessa peruskorvausta myös lääkemääräysmerkinnällä 29.2.2008 asti (9.11.2007)
 • Pregabaliini rajoitetusti erityiskorvattavaksi 1.7.2007 lukien (26.6.2007)
 • Sorafenibi rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.6.2007 lukien (22.5.2007)
 • Sinakalseetti rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.3.2007 lukien (22.2.2007)

Lääkekorvaustiedotteet 2003-2006

 • Teriparatidin korvattavuus laajenee 1.4.2006 alkaen (15.3.2006)
 • Osteoporoosilääke teriparatidi erityisperustein peruskorvattavaksi (24.11.2004)

 • Darbepoetiini erityiskorvattavaksi 1.12.2003 alkaen (5.12.2003)