Lääkevaihto ja viitehintajärjestelmä

Lääkkeet voidaan jaotella niiden vaihtokelpoisuuden mukaan seuraavasti:

 1. Lääkkeet, jotka kuuluvat ainoastaan lääkevaihdon piiriin.
  • Jos ostamasi lääke kuuluu korvausjärjestelmään, saat korvauksen lääkkeen koko hinnasta.
 2. Lääkkeet, jotka kuuluvat lääkevaihtoon ja viitehintajärjestelmään.
  • Jos ostamasi lääke on viitehintaa kalliimpi, et saa korvausta viitehinnan ylittävästä osuudesta.
 3. Lääkkeet, jotka eivät kuulu lääkevaihtoon eivätkä viitehintajärjestelmään. Näitä lääkkeitä ei ole mahdollista vaihtaa apteekissa.
  • Jos ostamasi lääke kuuluu korvausjärjestelmään, saat korvauksen lääkkeen koko hinnasta.

Lääkevaihto

Voit säästää lääkekuluissasi vaihtamalla lääkkeesi apteekissa halvempaan vastaavaan valmisteeseen.

Lääkevaihto on turvallista. Vaihtokelpoiset valmisteet sisältävät yhtä suuren määrän samaa vaikuttavaa lääkeainetta, ja ne ovat keskenään biologisesti samanarvoisia.

Lääkehaku

Katso vastaavat valmisteet ja lääkkeesi viitehinta

Lääkehaku

Apteekilla on velvollisuus kertoa sinulle halvimmasta vaihtokelpoisesta valmisteesta. Suostumuksellasi lääke voidaan vaihtaa halvempaan vastaavaan valmisteeseen, mutta sinulla on aina oikeus kieltäytyä lääkevaihdosta. Myös lääkkeen määrääjä voi kieltää vaihdon lääketieteellisin tai hoidollisin perustein.

Viitehintajärjestelmä

Osa korvattavista vaihtokelpoisista lääkkeistä kuuluu viitehintajärjestelmään. Viitehintajärjestelmään kuuluva lääke voidaan vaihtaa vastaavaan valmisteeseen apteekissa. Viitehinta on lääkkeelle määritelty ylin hinta, josta korvaus voidaan maksaa.

Jos ostamasi lääkkeen hinta on viitehintaa kalliimpi, maksat omavastuun lisäksi viitehinnan ylittävän osuuden. Tämä osuus ei kerrytä lääkkeiden alkuomavastuuta eikä vuosiomavastuuta (lääkekattoa).

Jos lääkkeen määrääjä on kieltänyt lääkevaihdon, saat korvauksen lääkkeen koko hinnasta. Tällöin myös viitehinnan ylittävä osuus kerryttää alkuomavastuuta ja vuosiomavastuuta.

Vaihtokelpoisuus ja viitehinnat määritellään 4 kertaa vuodessa

Lääkevaihtoon kuuluvat lääkkeet, lääkevaihtoryhmät ja viitehinnat määritellään 4 kertaa vuodessa.

 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea päättää, mitkä lääkevalmisteet kuuluvat lääkevaihtoon.
 • Kela määrittelee lääkevaihtoryhmät. Samaan ryhmään kuuluvat lääkepakkaukset sisältävät saman määrän samaa vaikuttavaa lääkeainetta. Kela määrittelee myös niin sanotut hintaputket eli euromääräiset rajat sille, minkä hintaisiin valmisteisiin lääke voidaan apteekissa vaihtaa. Määrittely perustuu hintoihin, jotka lääkeyritykset ovat ilmoittaneet Kelaan.
 • Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) määrittelee viitehintaryhmät ja ryhmiin kuuluvien lääkkeiden viitehinnat. Samaan ryhmään kuuluvilla lääkevalmisteilla on sama viitehinta.

Hintaputket ja viitehinnat tulevat voimaan tammikuun, huhtikuun, heinäkuun ja lokakuun 1. päivänä.

Apteekkien hinnastot päivitetään kunkin kuun 1. ja 15. päivä. Lääkeyritysten välisen hintakilpailun vuoksi monien lääkkeiden hinnat voivat muuttua kahden viikon kuluttua hintaputkien ja viitehintojen voimaantulosta. Tämän vuoksi lääkkeesi hinta ja korvauksen määrä saattavat vaihdella oston ajankohdasta riippuen.

Lue lisää