Annosjakelu

Lääkkeiden annosjakelussa asiakkaan säännöllisesti käyttämät tabletti- ja kapselimuotoiset lääkkeet jaellaan kerta-annoksiin koneellisesti tai käsin. Apteekki toimittaa lääkkeet annoskohtaisiin pusseihin tai annostelijoihin jaeltuina yleensä kahden viikon erissä.

Annosjakelu edistää järkevää lääkehoitoa ja potilasturvallisuutta. Annosjakelussa mukana oleva saa oikeat lääkkeet oikea-aikaisesti, eikä hänelle jää suuria määriä käyttämättömiä lääkkeitä, jos lääkitys lopetetaan tai lääkityksessä tapahtuu muutoksia.

Korvaus annosjaelluista lääkkeistä

Annosjaeltavat lääkkeet korvataan 50 euron alkuomavastuun täyttymisen jälkeen. Ylempään erityiskorvausluokkaan kuuluvista ja lisäkorvattavista lääkkeistä peritään poikkeava lääkekohtainen omavastuu jokaiselta alkavalta hoitoviikolta. Poikkeava lääkekohtainen omavastuu peritään aina vähintään yhdeltä hoitoviikolta.

Korvausluokka Korvaus Omavastuu
Annosjaeltavien lääkkeiden korvausluokat
Peruskorvaus 40 % 60 %
Alempi erityiskorvaus 65 % 35 %
Ylempi erityiskorvaus 100 % 0,38 euroa/alkava hoitoviikko
Lisäkorvaus 100 % 0,21 euroa/alkava hoitoviikko

Apteekki perii lääkkeitä toimittaessaan 2,39 euron toimitusmaksun. Annosjakelussa toimitusmaksu on kuitenkin 0,20 euroa/hoitoviikko, koska annosjaellut lääkkeet toimitetaan asiakkaalle useassa erässä. Jos toimitettavat lääkkeet ovat korvattavia, asiakas saa korvauksen myös toimitusmaksusta.

Korvaus annosjakelupalkkiosta

Apteekit hinnoittelevat tarjoamansa lääkkeiden annosjakelupalvelun itsenäisesti.

Korvaamisen edellytykset

Annosjakelupalkkio voidaan korvata 75 vuotta täyttäneelle asiakkaalle, jos

  • hänellä on annosjakelun alkaessa käytössä vähintään kuusi annosjakeluun soveltuvaa korvattavaa lääkettä
  • lääkäri on tarkastanut, että asiakkaalla ei ole tarpeettomia, keskenään yhteen sopimattomia tai päällekkäisiä lääkityksiä
  • lääkäri on arvioinut annosjakeluun siirtymisen tarpeelliseksi ja tehnyt potilaan lääkemääräykseen merkinnän ”annosjakelu”.

Kela ei voi maksaa korvausta annosjakelupalkkiosta kunnan järjestämän lääkejakelun piirissä oleville henkilöille.

Korvauksen määrä

Kela korvaa apteekin perimästä annosjakelupalkkiosta 40 prosenttia. Korvausta voi kuitenkin saada korkeintaan 1,26 euroa/viikko. Korvauksen saa yleensä suorakorvauksena apteekista.

Asiakkaalle maksettavaksi jäävä omavastuu ei kerrytä alkuomavastuuta eikä vuosiomavastuuta (lääkekatto). Siitä ei myöskään makseta lisäkorvausta.

Lue lisää