Lääkevaihto ja viitehintajärjestelmä

Lääkevaihtoa täydennettiin lääkkeiden viitehintajärjestelmällä 1.4.2009. Samalla vaihdettavien lääkkeiden valikoima laajeni. Viitehintajärjestelmässä Kela maksaa järjestelmään kuuluvista lääkkeistä korvauksen enintään viitehinnasta ja lääkkeen vaihdon kieltävä asiakas joutuu maksamaan kokonaan itse viitehinnan ylittävän osuuden lääkkeen hinnasta. Mikäli lääkäri kieltää lääkkeen vaihdon tai viitehintaista lääkettä ei ole saatavilla, potilas saa korvauksen lääkkeen koko hinnan perusteella.

Viitehintajärjestelmässä samaa lääkeainetta sisältävät valmisteet, jotka ovat koostumukseltaan samanarvoisia ja joita myydään kooltaan toisiaan vastaavissa pakkauksissa, kuuluvat samaan viitehintaryhmään. Viitehintaryhmät perustuvat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean luetteloon keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista. Ryhmän viitehinta lasketaan lisäämällä ryhmän edullisimman valmisteen hintaan 0,50 euroa. Lääkkeiden hintalautakunta määrittelee viitehinnat neljännesvuosittain.

Lääkevaihdossa ja viitehintajärjestelmässä kustannussäästöä syntyy lääkkeiden vaihdosta ja lääkeyritysten välisen hintakilpailun lisääntymisestä. Kelan verkkosivuilla esiteltävät säästöjä koskevat luvut ovat lääkkeen vaihtamisesta syntyviä säästöjä. Luvut on laskettu samalla tavalla kuin aiemmat lääkevaihdon aikaiset säästöt eli vertaamalla lääkärin määräämän valmisteen ja asiakkaalle toimitetun valmisteen kustannuksia.

Lisätietoja