Laboratoriotutkimukset

Näytteenottoa vaativissa tutkimuksissa laboratoriotutkimusten taksaan sisältyvät näytteen ottami­sesta, esikäsittelystä ja mahdollisesta lausunnosta aiheutuneet kustannukset.

Paketti- ja ryhmätutkimuksilla ei ole erillistä taksaa, jos niitä ei ole Kuntaliiton Laboratorionimikkeis­tössä. Korvauksen maksamista varten palvelujen tuottajan tulee eritellä ja hinnoitella pakettiin kuuluvat tutkimukset erikseen myös silloin, kun niiden hinta paketissa on pienempi kuin yksittäin tehtynä.

Patologian alaan kuuluvat tutkimukset sisältyvät laboratoriotutkimuksiin. Patologian alaan kuuluvien tutkimusten näytteenotto korvataan lääkärinpalkkiotaksan mukaan.

Osa laboratoriotutkimuksista tehdään vieritutkimuksina, esimerkiksi veren glukoosi, hemoglobiini ja CRP. Vieritutkimuksella tarkoitetaan laboratorion ulkopuolella tehtäviä tutkimuksia, kuten vastaanotolla tai potilaan kotona. Vieritutkimuksille ei ole Kuntaliiton koodeja. Tutkimuksen koodiksi voi merkitä vastaavan taksaluettelosta löytyvän koko verestä, plasmasta tai seerumista tehtävän tutkimuksen koodin.

Hivenainemääritykset

Kokoverestä, hiuksista ja kynsistä tehtävistä hivenainemäärityksistä ei makseta sairausvakuutuslain mukaista korvausta.

Lue lisää