Laitos- ja avomuotoisiin kuntoutuspalveluihin liittyvät muutokset

Ohje koskee kaikkia laitos- ja avomuotoisia kuntoutuspalveluja, joiden sopimuskausi on voimassa tai sopimuskausi alkaa 1.1.2018. Ohje ei koske vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalveluja.

1.Henkilöstöä koskevat muutokset

Palveluntuottaja vastaa siitä, että kuntoutusta toteuttava henkilökunta on palvelukuvauksen yleisen osan ja palvelukohtaisten osien sekä kelpoisuusehtojen mukainen koko sopimuskauden.

Palveluntuottajat eivät enää ilmoita Kelan kuntoutuspalveluryhmälle kuntoutuspalveluissa tapahtuvia henkilöstöä koskevia muutoksia.

Palveluntuottajat eivät enää täytä henkilöstömuutoslomaketta, eikä vie kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseissa työryhmän jäsenten ja eritystyöntekijöiden henkilöstömuutoksia palveluntuottajien kuntoutuskurssijärjestelmä Extranetiin.

 1.2.Henkilöstön sijaisuudet

Henkilöstön sijaisuuksista on tarkemmat ohjeet Kelan palveluntuottajan ohjeissa sekä palvelukuvauksen yleisen osan kohdassa 3.3.2 Henkilöstömuutokset ja sijaisuudet sopimuskauden aikana.

2.Tiloja koskevat muutokset

Palveluntuottaja vastaa siitä, että käytettävät tilat ovat palvelukuvauksen yleisen osan ja palvelukohtaisten osien sekä kelpoisuusehtojen mukaiset koko sopimuskauden.

Palveluntuottajalla tulee olla uutta tilaa koskeva lupa AVI:lta tai Valviralta ennen uusiin tiloihin muuttamista. Tieto luvasta, luvan myöntäneestä yksiköstä ja päätöspäivästä tulee toimittaa Kelan kuntoutuspalvelujen ryhmään kuukautta ennen uusien tilojen käyttöönottoa.

Palveluntuottaja ilmoittaa uuden tilan tiedot ja AVI/Valviran luvan Kelan kuntoutuspalvelujen ryhmälle sähköpostitse kuntoutuksensopimushallinta(at)kela.fi. Sähköpostissa pyydetään ilmoittamaan seuraavat tiedot:

Palveluntuottajan/toimiyksikön nimi
kuntoutuspaikan vanha ja uusi osoite
yhteyshenkilön tiedot
mistä alkaen muutos on voimassa

Palveluntuottajat eivät toimita uusista tiloista palvelutuottajatiedosto-lomaketta Kelaan.

3.Remontit, korjaus- ja muutostyöt

Palveluntuottajan tulee ilmoittaa remonteista ja korjauksista ennakkoon kuntoutujille sekä Kelan kuntoutuspalvelujen ryhmälle sähköpostitse  kuntoutuksensopimushallinta(at)kela.fi. Ilmoituksesta tulee ilmetä remontin, korjaus- ja muutostöiden ajankohta alkamis- ja päättymispäivineen.

4.Rakenteelliset muutokset

Rakenteellisia muutoksia ovat esimerkiksi omistussuhteiden, yhtiömuodon ja y-tunnuksen muutokset.

Palveluntuottaja ilmoittaa rakenteellisista muutoksista vapaamuotoisesti vähintään 3 kuukautta ennen muutoksen toteutumista. Tiedoista tulee ilmetä palveluntuottajan ja toimipisteen tiedot, mistä muutoksesta on kyse, mitä kuntoutuspalveluja se koskee ja mistä alkaen muutos astuu voimaan. Palveluntuottaja lähettää ilmoituksen rakenteellisista muutoksista Kelan kuntoutuspalvelujen ryhmälle sähköpostitse  kuntoutuksensopimushallinta(at)kela.fi.

Kuntoutuspalvelujen ryhmä on ilmoituksen perusteella yhteydessä palveluntuottajaan ja pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä ja ilmoittaa muutoksen hyväksymisestä.

Palveluntuottajaa pyydetään huomioimaan, että rakenteellisilla muutoksilla voi olla vaikutusta puitejärjestelyyn ja hintoihin. Kuntoutuspalvelujen ryhmä käy mahdolliset muutokset läpi yhdessä palveluntuottajan kanssa.

5.Palveluntuottajan toiminnasta vastaavan johtajan muutos

Palveluntuottajat lähettävät vapaamuotoisen ilmoituksen johtajan muutoksesta Kelan kuntoutuspalvelujen ryhmään sähköpostitse kuntoutuksensopimushallinta(at)kela.fi.

6. Laskuttajana toimivan tahon muutokset

Palveluntuottaja ilmoittaa laskuttajana toimivan tahon muutoksista Kelan kuntoutuspalvelujen ryhmään sähköpostitse  kuntoutuksensopimushallinta(at)kela.fi.