381 Kombinationspreparat med sakubitril och valsartan | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

381 Kombinationspreparat med sakubitril och valsartan

(I13, I50, I11.0, I97.1)

Kombinationspreparat med sakubitril och valsartan är begränsat grundersättningsgilla läkemedel. Rätt till grundersättning (381) beviljas för behandling av kronisk hjärtinsufficiens på nedanstående villkor. Kombinationspreparat med sakubitril och valsartan kan även ge rätt till specialersättning i enlighet med beslut om begränsat specialersättningsgilla läkemedel.

Särskild utredning

Läkarutlåtande B från en enhet för internmedicin eller kardiologi inom den specialiserade sjukvården eller av en specialistläkare inom dessa områden.

Medicinska villkor

Rätt till grundersättning beviljas för behandling i enlighet med vedertagen god praxis av kronisk hjärtsvikt av NYHA-klass II–IV då

  • hjärtsvikten är förknippad med reducerad vänsterkammarejektionsfraktion (högst 35 %) och
  • patienten inte har svarat tillfredsställande på tidigare behandling med ACE-hämmare eller angiotensin II-receptorblockerare.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom, tidigare behandling och behandlingsresultat innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan där behovet av ett kombinationspreparat med sakubitril och valsartan motiveras enligt ovan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

 

Andra ersättningsrätter som hänför sig till den här sjukdomen
Sjukdom eller läkemedelssubstansErsättningsnummer
Kronisk hjärtinsufficiens201
Kombinationspreparat med sakubitril och valsartan (begränsad specialersättning)289

Läs mer