LAKU-perhekuntoutus

LAKU–perhekuntoutus on tarkoitettu 5–15–vuotiaille lapsille tai nuorille,  joilla on diagnosoitu

 • ADHD tai
 • autismikirjon häiriö tai
 • Touretten oireyhtymä.

Lisäksi lapsella tai nuorella on

 • pitkäkestoisen, monimuotoisen kuntoutuksellisen tuen ja ohjauksen tarve
 • häiriöitä, jotka vaikuttavat toimintakykyä heikentävästi arjen ympäristöissä, kuten päiväkodissa, koulussa tai kotona
 • mahdollisesti myös samanaikaisia käytös- ja tunne-elämän oireita, jotka liittyvät neuropsykiatriseen häiriöön tai sen oireisiin (esim. impulsiivisuuteen).

Kuntoutukseen osallistuvat lapsen tai nuoren lisäksi hänen päivittäiseen elämään kuuluvat omaiset tai läheiset henkilöt.

Jos lapsi tai nuori saa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja, hän ei voi saada LAKU-perhekuntoutusta. LAKU-perhekuntoutus on kohdennettu niille asiakkaille, joilla ei ole oikeutta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin

Kuntoutuksen toteutus

Kuntoutus kestää 18 kk  ja siihen sisältyy

 • 38 käyntikertaa
 • 2 kuntoutusviikonloppua
 • 2-4 yhteispalaveria lapsen tai nuoren verkoston kanssa.

Tapaamiset järjestetään perheen tarpeen ja tilanteen vaatimalla tavalla ja toteutetaan palveluntuottajan tiloissa tai lapsen tai nuoren arjen ympäristöissä. Tapaamispaikka määräytyy aina käsiteltävän aiheen sekä osallistujien tarpeiden ja tilanteen mukaan. Osa tapaamisista voi toteutua etäyhteydellä, jos se on asiakkaan tilanteen kannalta soveltuva ja mahdollinen. 

Kuntoutuksen tavoitteena on, että

 • perhe saa lapsen tai nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvää tietoa ja konkreettisia ohjeita siihen, miten helpottaa perheen arjen sujumista ja selviytymistä haastavista tilanteista.
 • perhe, päiväkoti ja koulu saavat konkreettisia keinoja, joiden avulla lasta tai nuorta voi tukea päiväkodin tai koulun arjessa sekä hänen toimiessaan kavereiden kanssa.

Tapaamisten tavoitteina on, että perhe

 • oppii ymmärtämään lapsen tai nuoren oireita ja käyttäytymistä sekä suhtautumaan tilanteisiin rakentavasti.
 • löytää itselleen keinoja edistää oman arjen sujumista.
 • löytää keinoja kehittää sosiaalisia taitojaan vuorovaikutuksen ja tunnetaitojen vahvistamiseksi.
 • kokee esim. kodin ja päiväkodin tai koulun välisen yhteistyön toimivaksi sekä lapsen tai nuoren toimintaa ja osallistumista aidosti tukevaksi.
 • saa vuorovaikutuksessa muiden perheiden kanssa jakaa elämäntilanteeseensa liittyviä kokemuksia, tietoja ja neuvoja.

LAKU-perhekuntoutusta järjestävät seuraavat palveluntuottajat:

 • ProNeuron Oy
 • Ryhmittymä Coronaria Oy ja Medifamilia Oy
 • Ryhmittymä Attentio Oy ja Vetrea Terveys Oy
 • MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö
 • Kankaanpään Kangaspolku Oy
 • Norther Oy

Näin haet

 1. Täytä ja tulosta hakemuslomake Harkinnanvarainen kuntoutus KU 132 (pdf).
 2. Liitä hakemukseesi  julkisessa terveydenhuollossa kirjoitettu lääkärinlausunto B tai vastaavat tiedot sisältävä  lääketieteellinen selvitys, josta ilmenee sairaus, suositeltu kuntoutus ja sen tavoitteet.
 3. Postita hakemus ja liitteet osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.
 4. Saat kotiisi postitse kirjallisen päätöksen.
 5. Jos kuntoutus myönnetään, palveluntuottaja ottaa yhteyttä noin 2 viikon kuluessa myönteisen kuntoutuspäätöksen saapumisesta.