LAKU-perhekuntoutus | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

LAKU-perhekuntoutus

LAKU-perhekuntoutus on tarkoitettu 7–15-vuotiaille lapsille tai nuorille, joilla on diagnosoitu jokin seuraavista

 • ADHD tai ADD 
 • autismikirjon häiriö (ilman merkittävää kognitiivisen kehityksen viivettä)
 • Touretten oireyhtymä tai pitkäaikaiset tic-oireet.

Lisäksi lapsella tai nuorella on

 • pitkäkestoisen, monimuotoisen kuntoutuksellisen tuen ja ohjauksen tarve
 • mahdollisia käytös- ja tunne-elämän oireita (esim. käytös- tai ahdistuneisuushäiriö), joita hoidetaan terveydenhuollossa tai toimintakykyä heikentäviä oireita (esim. yliaktiivisuus, impulsiivisuus), joihin pystytään vaikuttamaan kuntoutuksella. 

LAKU-perhekuntoutus voi olla ajankohtaista silloin, kun perhe on jo saanut ensivaiheen potilas- ja omaisneuvontaa (psykoedukaatio) terveydenhuollosta.

LAKU-perhekuntoutus ei sovellu

 • ensivaiheen kuntoutukseksi heti diagnoosin saamisen jälkeen. Tällöin Kelan järjestämät lasten perhekurssit tarjoavat monipuolista neuvontaa ja ohjausta sekä keinoja uuteen tilanteeseen sopeutumisessa. Perhekurssit tarjoavat myös mahdollisuuden tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia perheitä. 
 • jos lapsi tai nuori saa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja
 • jos lapsella on huomattavia rajoituksia suoriutumisessa tai osallistumisessa. LAKU-perhekuntoutuksen tarjoama tuki ei ole riittävä lapsille, joilla on huomattavia rajoitteita toimintakyvyssä. Tällöin vaativa lääkinnällinen kuntoutus voi olla sopiva vaihtoehto. 

LAKU-perhekuntoutuksen palveluntuottajat 

Katso tiedot LAKU-perhekuntoutusta tarjoavista palveluntuottajista. Etsi palveluntuottajaa, jolla on oikeus antaa harkinnanvaraista kuntoutusta. 

Palveluntuottajat 

Kuntoutuksen toteutus

Kuntoutukseen osallistuvat lapsen tai nuoren lisäksi hänen päivittäiseen elämään kuuluvat omaiset tai läheiset henkilöt.

Kuntoutus kestää 18 kuukautta ja siihen sisältyy

 • 17 käyntikertaa
 • 5 ryhmätapaamista lapsille tai nuorille
 • 4–6 verkostotapaamista lapsen tai nuoren verkoston kanssa
 • 2 seurantatapaamista
 • 5 ryhmätapaamista aikuisille läheisille

Tapaamiset järjestetään palveluntuottajan tiloissa tai asiakkaalle tutuissa ympäristöissä, kuten kotona tai koulussa. Osa tapaamisista voidaan järjestää etänä.

Kuntoutuksen tavoitteet

LAKU-perhekuntoutuksessa perhe saa lapsen tai nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvää tietoa ja konkreettisia ohjeita, jotka helpottavat perheen arjen sujumista ja auttavat selviytymään haastavista tilanteista. LAKU-perhekuntoutus edellyttää perheen sitoutumista pitkään kestävään kuntoutukseen ja kuntoutuksen viemistä perheen arkeen.

Perheen lisäksi päiväkoti ja koulu saavat konkreettisia keinoja, joilla lasta tai nuorta voi tukea päiväkodin tai koulun arjessa sekä hänen toimiessaan kavereiden kanssa.

Yhteisissä tapaamisissa perhe

•    saa keinoja, jotka auttavat toimimaan neuropsykiatristen oireiden kanssa
•    saa ohjeita, joilla voi tukea lapsen tai nuoren tunnesäätelyä ja toiminnan ohjausta sekä keinoja käyttäytymisen ohjaamiseen 
•    saa konkreettisia ohjeita perheen arjen sujuvoittamiseksi ja voimavarojen löytämiseksi  
•    löytää itselleen sopivia keinoja kuntoutuksen edistämiseksi ja omakuntoutuksen tueksi 
•    saa tukea yhteistoimintaan ja menetelmiin, joilla perhe voi tukea lapsen tai nuoren koulunkäyntiä ja kaverisuhteita 

LAKU-perhekuntoutusta järjestävät palveluntuottajat löydät palveluntuottajahaulla

Näin haet

 1. Täytä hakemuslomake Harkinnanvarainen kuntoutus KU 132 (pdf).
  • Tallenna tyhjä lomake laitteellesi. Älä täytä hakemusta suoraan selaimessa, koska tällöin osa tiedoista voi jäädä tallentumatta.
  • Avaa lomake Adobe Reader -ohjelmassa ja täytä lomake.
  • Kirjaa hakemukseesi tieto palveluntuottajasta. Valitse palveluntuottaja siltä alueelta, jossa asut. Suosittelemme valitsemaan ensisijaisesti palveluntuottajan, joka sijaitsee enintään 80 kilometrin etäisyydellä. Tutustu palveluntuottajiin palveluntuottajahaulla.
  • Tallenna täytetty hakemuslomake laitteellesi. Hakemuksen täytyy olla pdf-muodossa.
 2. Liitä hakemukseesi julkisessa terveydenhuollossa tehty lääkärinlausunto B tai julkisesta terveydenhuollosta saatu lääketieteellinen selvitys, joka sisältää vastaavat tiedot ja josta ilmenee sairaus, alkuvaiheen hoito ja tuki, perhearvio sekä suositeltu kuntoutus ja sen tavoitteet.
 3. Lähetä hakemus OmaKelassa. Huoltaja voi hakea alaikäisen lapsensa puolesta kuntoutusta OmaKelassa.
  • Tallenna täytetty hakemus laitteellesi. Hakemuksen täytyy olla pdf-muodossa.
  • Kirjaudu OmaKelaan. Jos haet kuntoutusta lapselle, siirry kohtaan Asioi toisen henkilön puolesta.
  • Siirry kohtaan Tee hakemus. Valitse Sairastaminen ja kuntoutus ja Kuntoutus – tee hakemus. Valitse etuudeksi Harkinnanvarainen kuntoutus. 
  • Lisää hakemus laitteeltasi ja paina Lähetä.
  • Kun lähetät hakemuksen OmaKelassa, sitä ei tarvitse allekirjoittaa.
  • Lähetä liitteet OmaKelassa sen jälkeen, kun olet lähettänyt hakemuksen. Jos liitteet ovat paperilla, voit ottaa niistä kuvan tai skannata ne.

Toinen vaihtoehto on, että lähetät hakemuksesi postitse:

 • Allekirjoita hakemus ja postita se liitteineen osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 Kela.
 • Jos lapsi on alle 15-vuotias, hakemukseen tarvitaan huoltajan allekirjoitus. 

Saat kotiisi postitse kirjallisen päätöksen.

Jos kuntoutus myönnetään, palveluntuottaja ottaa yhteyttä noin 2 viikon kuluessa myönteisen kuntoutuspäätöksen saapumisesta.

Lue lisää

Sivu päivitetty 6.5.2024