Vanhempainpäivärahat – erityistilanteet | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Erityistilanteet

Joskus elämässä tapahtuu odottamattomia muutoksia. Ole seuraavissa tilanteissa yhteydessä Kelaan, jotta saat sinulle kuuluvat perhe-etuudet oikein ja saat apua muissa Kela-asioissa.

Voit soittaa Kelaan, asioida palvelupisteessä tai varata itsellesi ajan puhelinpalveluun.

Millainen tilanteesi on?

Jos vanhemmat antavat lapsensa adoptoitavaksi, he voivat ottaa yhteyttä oman kunnan sosiaalitoimeen tai Pelastakaa Lapset ry:hyn. Synnyttänyt vanhempi voi saada raskaus- ja vanhempainrahaa yhtäjaksoisesti vähintään 105 arkipäivää, jos hän ei ole töissä. Perheen kannattaa ilmoittaa adoptiosta Kelaan, jotta etuutta ei makseta liikaa.

Jos lapsi otetaan huostaan tai sijoitetaan kiireellisesti laitos- tai perhehoitoon, vanhempi voi saada vanhempainrahaa vain, jos hän hoitaa lasta. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi kotiloma.

Synnyttänyt vanhempi voi saada raskaus- ja vanhempainrahaa yhtäjaksoisesti vähintään 105 arkipäivää, jos hän ei ole työssä.

Sosiaalitoimi ilmoittaa Kelaan huostaanotosta tai kiireellisestä sijoituksesta sekä siitä, osallistuuko vanhempi lapsen hoitamiseen.

Jos lapsen toinen vanhempi sairastuu vakavasti tai vammautuu niin, että hän ei kykene hoitamaan lastaan, siirtyvät kaikki käyttämättömät vanhempainrahapäivät toiselle vanhemmalle. Sairauden tai vamman täytyy olla niin pitkäkestoinen, että sen ei odoteta paranevan siihen mennessä, kun lapsi täyttää 2 vuotta.

Jos lapsi syntyy kuolleena tai kuolee synnytyksessä tai pian sen jälkeen, lapsen synnyttänyt vanhempi voi saada raskaus- ja vanhempainrahaa yhtäjaksoisesti 105 arkipäivää. Etuuden saamisen edellytyksenä on, että raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää (22 raskausviikkoa). 

Lapsen toisen vanhemman oikeus vanhempainrahaan voi alkaa lapsen kuolinpäivästä. Toinen vanhempi voi saada vanhempainpäivärahaa yhteensä 25 päivää (kuolinpäivä + 24 arkipäivää).

Jos lapsi kuolee myöhemmin mutta alle 2-vuotiaana, molemmat vanhemmat voivat saada vanhempainrahaa. Vanhempainrahaa voi saada kuolemaa seuraavasta päivästä alkaen 24 arkipäivää, jos vanhempainrahapäiviä on riittävästi jäljellä.

Vanhemmat voivat pitää kaikki 24 vanhempainrahapäivää samanaikaisesti, vaikka muuten yhtä aikaa pidettävät päivät olisi jo käytetty.

Vanhemman täytyy olla poissa töistä, jotta hän voi saada vanhempainrahaa.
 

Jos lapsen vanhempi kuolee ennen kuin lapsi täyttää 2 vuotta, voi toinen vanhempi tai muu lasta hoitava henkilö saada vanhempainrahaa. Vanhempainrahaa voidaan maksaa niin monelta päivältä kuin kuolleella vanhemmalla on jäänyt käyttämättä.

Lapsesta huolehtivan henkilön ei tarvitse olla lapsen juridinen huoltaja.

Lapsen toinen vanhempi tai muu lapsesta huolehtiva henkilö voi hakea lapsilisää itselleen ja saada siihen yksinhuoltajakorotuksen, jos hän ei asu avo- tai avioliitossa.

Lisäksi lapseneläke turvaa lapsen toimeentuloa, jos vanhemmista toinen tai molemmat kuolevat. Leskeneläke turvaa lesken toimeentuloa. Leski ja lapsi voivat saada perhe- tai huoltoeläkettä myös tapaturma-, liikenne-, sotilastapaturma-, sotilasvamma- ja potilasvahinkovakuutuksesta.

Jos lapsen vanhempi on saanut vankeusrangaistuksen, on toisella vanhemmalla oikeus saada käyttöönsä se määrä vanhempainrahapäiviä, jotka vankilaan joutuneella vanhemmalla on jäänyt käyttämättä.

Ehtona on, että vankeusrangaistus ei pääty ennen kuin lapsi täyttää 2 vuotta

Sivu päivitetty 1.11.2023

Mitä mieltä olet sivusta?