Pikaopas perhe-etuuksiin

 

Vanhempainpäivärahat uudistuvat

Tämän sivu koskee perhettäsi, jos lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen.

Tutustu pikaoppaaseen, jos lapsen laskettu aika on ennen 4.9.2022.

Lapsen syntyessä ja kasvaessa vanhemmilla on oikeus perhevapaisiin sekä erilaisiin Kelan maksamiin etuuksiin. Oheiseen muistilistaan on koottu yleisimmät perhe-etuudet aikajärjestyksessä.

Hae perhe-etuuksia OmaKelassa. Samalla voit lähettää tarvittavat liitteet. Puhelimella otettu selkeä valokuva liitteestä kelpaa.

Raskausrahaa, uuden lain mukaista vanhempainrahaa ja vanhempainrahaa osittaisena voit hakea aikaisintaan toukokuussa 2022.

Pikaoppaaseen lisätään tiedot lastenhoidon tuista alkuvuodesta 2022.

Kun odotat lasta

 

Käy neuvolassa ja toimita raskaustodistus

Kun raskaus on kestänyt vähintään 154 päivää eli noin 5 kuukautta, saat neuvolasta raskaustodistuksen. Tarvitset todistuksen, kun haet Kelasta äitiysavustusta ja raskausrahaa.

 

Hae äitiyspakkaus tai rahasumma

Äitiysavustukseksi voit valita äitiyspakkauksen tai 170 euron rahasumman. Hae äitiysavustus viimeistään 2 kuukautta ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Pakkaus toimitetaan noin 2 viikon kuluttua sen myöntämisestä.

 

Hae etuutta Lue lisää
 

Raskausvapaan ajalta raskausrahaa

Raskausvapaalle voi jäädä yleensä 30 arkipäivää eli noin 5 viikkoa ennen laskettua aikaa. Raskausrahaa maksetaan 40 arkipäivää eli noin 1,5 kuukautta.

Lue lisää
 

Hae raskausrahaa

Selvitä, maksaako työnantajasi palkkaa raskausvapaan ajalta. Tarvitset tiedon raskausrahahakemukseen. Synnyttävä vanhempi voi hakea samalla myös vanhempainrahaa.

 

Lapsilisä

Kela maksaa lapsilisää lapsen syntymää seuraavan kuukauden alusta. Lapsilisää maksetaan 17-vuotiaaksi asti.

Lue lisää
 

Hae lapsilisää

Voit hakea lapsilisää jo ennen lapsen syntymää.

 

Hae etuutta Lue lisää

Lapsi syntyy

 

Vanhempainvapaan ajalta saat vanhempainrahaa

Voit aloittaa vanhempainvapaan lapsen syntyessä. Synnyttävä vanhempi voi saada vanhempainrahaa heti raskausrahan jatkoksi, vaikka lapsi ei olisi vielä syntynyt. Kela maksaa vanhempainrahaa yhdestä lapsesta 320 arkipäivää eli noin 13 kuukautta, ja se jaetaan vanhempien kesken tasan.

Lue lisää
 

Keskustele työnantajasi kanssa

Vanhempainvapaata voi pitää erimittaisissa jaksoissa, kunnes lapsi täyttää 2 vuotta. Sovi kuitenkin työnantajasi kanssa vanhempainvapaan pitämisestä, koska työnantajallasi voi olla oikeus rajoittaa jaksojen pituutta tai määrää.

 

Hae vanhempainrahaa

Hae vanhempainrahaa, kun tiedät, milloin aiot pitää vanhempainvapaata. Selvitä, maksaako työnantajasi palkkaa vanhempainvapaan ajalta. Tarvitset tiedon vanhempainrahahakemukseen. Hae vanhempainrahaa viimeistään 2 kuukauden kuluessa siitä, kun haluat saada sitä.

 

Hae lapsilisää viimeistään nyt

Vanhemmat voivat sopia, kumpi heistä hakee lapsilisää. Hae lapsilisää viimeistään 6 kuukauden kuluttua lapsen syntymästä.

Hae etuutta Lue lisää
 

Kela-kortti tulee postitse

Kun lapsi syntyy Suomessa, tieto siitä välittyy sairaalasta väestötietojärjestelmään ja sieltä Kelaan. Nimenannon jälkeen lapsi saa oman Kela-kortin.

Lue lisää

Lapsi on noin 9 kuukautta

 

Oikeus varhaiskasvatukseen alkaa

Kun lapsi on noin 9 kuukauden ikäinen, hänen on hoitonsa mahdollista järjestää kunnallisessa tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Yksityisen varhaiskasvatuksen valinneet voivat hakea yksityisen hoidon tukea.

Lapsi täyttää 2 vuotta

 

Oikeus pitää vanhempainvapaata päättyy

Et voi enää pitää vanhempainvapaata tai saada vanhempainrahaa.

Lue lisää

Lapsi menee kouluun

 

Osittainen hoitoraha

Voit saada osittaista hoitorahaa, jos teet töitä enintään 30 tuntia viikossa lapsen hoidon vuoksi. Osittaista hoitorahaa maksetaan 1. ja 2. luokalla olevasta lapsesta.

Lue lisää
 

Lapsi täyttää 17 vuotta

Lapsilisän maksu päättyy. Nuori voi hakea peruskoulun jälkeisiin opintoihin opintoetuuksia.