Kelaan perustetaan ICT-palvelukeskus


ICT-palvelukeskuksen perustaminen mahdollistaa sen, että Kelan ICT-palveluja voidaan hyödyntää entistä joustavammin kansallisissa palveluissa, esimerkiksi maakunta- ja sote-uudistuksessa.

– Kela haluaa olla vahvasti mukana tukemassa lähivuosien sote- ja digiratkaisuja, perustelee Kelan ICT-johtaja Marina Lindgren.

Uudessa ICT-palvelukeskuksessa asiakkaat voivat osallistua asiakasyhteistyöfoorumeilla ICT-palvelutoiminnan kehittämiseen ilman lainmuutoksia. Palvelukeskus voi tuottaa ICT-palveluja julkishallinnolle sopimusperusteisesti. Kyse ei ole yhtiöstä, vaan ICT-palvelukeskus on edelleen osa Kelan organisaatiota.

– Tarkoitus on siirtyä vaiheittain ketterään toimintamalliin vuosien 2018–2019 aikana. Samalla kehitetään tilaaja-tuottajamallia, Lindgren toteaa.

Päätöksen ICT-palvelukeskuksen perustamisesta teki Kelan hallitus kokouksessaan 17.5. Asiaa on valmisteltu hallituksen toimeksiannosta koko alkuvuosi.

Uudistus toteutetaan vaiheittain vuoden 2019 loppuun mennessä.  ICT-palvelukeskuksen toiminta käynnistyy aikaisintaan 1.4.2019.

– Palvelukeskuksen perustaminen tukee sekä Kelan sisäisille että ulkoisille asiakkaille tarjottavien ICT-palvelujen kehittämistä ja jatkuvuutta, Lindgren toteaa.

Vuonna 2019 uuden ICT-palvelukeskuksen toimintakulut ovat arviolta 120 milj. euroa.

Muutos koskee noin 900 työntekijää, jotka työskentelevät Kelan ICT-palvelujen ja Kehittämispalvelujen tulosyksiköissä.