Kelan valtuutetut: Ulkoinen arviointi toimeentulotuen siirrosta osoitti puutteita riskienhallinnassa, projektin johtamisessa ja raportoinnissa


Kelan valtuutetut edellyttävät, että Kelan hallitus perehtyy toimeentulotuen ulkoiseen arviointiin ja tekee valtuutetuille esityksen toimenpiteistä, jotka pitää käynnistää.

Kelan valtuutettujen tehtäviin kuuluu Kelan hallinnon ja toiminnan valvominen. Valtuutetut ovat seuranneet perustoimeentulotuen tilannetta tiiviisti. Kesäkuussa valtuutetut päättivät tilata toimeentulotuen siirrosta ulkoisen arvioinnin. Arvioinnin teki Kelan valvontatilintarkastuksesta vastaava BDO Audiator. Raportti käsiteltiin valtuutettujen yleiskokouksessa 17.10.

– Oli välttämätöntä, että näin merkittävää asiaa selvitettiin ensin sisäisesti. Nyt siitä on nyt saatu myös ulkoinen arvio. Ulkoisessa raportissa nousevat esille selkeät puutteet riskienhallinnassa, projektin johtamisessa ja raportoinnissa, kertoo valtuutettujen puheenjohtaja Sari Sarkomaa.

Ulkoisessa arvioinnissa keskityttiin erityisesti perustoimeentulotuen siirron suunnittelun, toimeenpanon ja Kelan prosessien arviointiin. Lisäksi tavoitteena oli saada kehittämisehdotuksia siitä, miten Kela voi parantaa tulevien uudistusten suunnittelua ja mahdollisiin uusiin tehtäviin valmistautumista.

Sarkomaa muistuttaa, että ulkoinen arvio toi esille asioita, joita sisäisessä ei ollut. Se täydentää sisäistä arviointia ja nostaa esiin merkittäviä asioita, joista on syytä ottaa oppia. Kelan toiminnan parantaminen ulkoisen arvion pohjalta jatkuu.

– Kelan valtuutetut edellyttävät, että Kelan hallitus käy raportin läpi ja kartoittaa tarvittavat toimenpiteet. Hallituksen puheenjohtaja esittelee hallituksen ratkaisun valtuutetuille.

Lisätietoja:

Kelan valtuutettujen puheenjohtaja Sari Sarkomaa, puh. 050 511 3033

Kelan valtuutetut valvovat Kelan hallintoa ja toimintaa, vahvistavat Kelan hallituksen esityksestä tilinpäätöksen perusteet ja tilinpäätöksen sekä myöntävät vastuuvapauden hallitukselle. Lisäksi valtuutetut antavat vuosittain eduskunnalle kertomuksen omasta toiminnastaan.

Kelan valtuutetut 2015–2019


Puheenjohtaja

Sari Sarkomaa, kok.

Varapuheenjohtaja

Niilo Keränen, kesk.

Valtuutetut

Outi Alanko-Kahiluoto, vihr.

Ritva Elomaa, ps.

Hannakaisa Heikkinen, kesk.

Anneli Kiljunen, sd.

Jaana Laitinen-Pesola, kok.

Anne Louhelainen, sin.

Leena Meri, ps.

Kristiina Salonen, sd.

Eero Suutari, kok.

Martti Talja, kesk.

Lue lisää