Kuntoutuksen verkkokoulusta täsmätietoa sote-ammattilaisille ja alan opiskelijoille

Uusi kuntoutuksen verkkokoulu tarjoaa olennaiset tiedot Kelan kuntoutuksesta. Kattava ja tiivis tietopaketti on suunniteltu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työn tueksi ja alan opiskelijoiden käyttöön. Verkkokoulun pilottikäyttäjistä lähes kaikki antoivat sille kiittävän arvion.

Kelan kuntoutuksen verkkokouluun on koottu tietoa Kelan kuntoutuspalveluista ja sairastamisen ja kuntoutumisen aikaisesta toimeentulosta tiiviiseen ja helposti omaksuttavaan muotoon. Etuuksia ja palveluita avataan kuvitteellisten asiakasesimerkkien ja käytännön elämäntilanteiden kautta.

Verkkokoulusta löytyy ohjeita mm. kuntoutukseen ohjaamiseen sekä lääkärinlausuntojen ja kuntoutussuunnitelmien laatimiseen. Siellä voi myös tutustua Kela kumppanuusyhteistyöhön ja palvelukanaviin. Lisäksi verkkokoulussa on linkkejä sote-toimijoille pidettyjen koulutusten tallenteisiin ja esitysmateriaaleihin. 

Verkkokoulun sisältö ja rakenne on suunniteltu Kela sairaalassa-projektissa yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten ja Kelan asiantuntijoiden kanssa helpottamaan sote-ammattilaisten työtä. Se sopii erinomaisesti myös oppimateriaaliksi alan oppilaitoksiin.  Verkkokoulussa on mahdollista tehdä tenttejä, joilla opiskelijat voivat osoittaa ja testata osaamistaan. 

Helpottaa sote-ammattilaisen työtä

Verkkokoulua pilotoitiin ja sen käytettävyyttä testattiin eri erikoissairaanhoidon yksiköissä ja osana Tampereen ammattikorkeakoulun kuntoutuksen YAMK-koulutusta.

Pilottiin osallistuneilta kysyttiin kokemuksia verkkokoulun käytöstä. Palautekyselyyn vastanneista noin 95 % antoi verkkokoululle kokonaisarvosanan hyvä tai erinomainen. Verkkokoulua kuvattiin selkeäksi kokonaisuudeksi, joka helpottaa sote-ammattilaisten työtä ja jalkauttaa Kela-tietoutta osaksi sitä.

Kaikki kyselyyn vastanneet kokivat verkkokoulun helpottavan omaa työtä.  Vastusten perusteella siitä on hyötyä niin potilas- ja asiakastyössä kuin uusien työntekijöiden perehdytyksessä. Yli 90 % vastaajista kertoi verkkokoulun vähentäneen tarvetta ottaa yhteyttä Kelaan.  

Ajantasaista tietoa

Kelan kuntoutuksen verkkokoulu löytyy Kelan verkkokoulualustalta Moodlesta. Kun luot käyttäjätunnuksen, pääset kirjautumaan kuntoutuksen verkkokoulun lisäksi myös muihin Kelan julkaisemiin verkkokouluihin eri aiheista.  Verkkokoulujen sisältö on avoin kaikille ja sen käyttö on maksutonta. Kela vastaa kuntoutuksen verkkokoulun ylläpitämisestä ja päivittämisestä, jolloin sitä kautta on saatavissa ajankohtaista ja ajantasaista tietoa. 

Lue lisää