Lähes puolet perustoimeentulotuen saajista saa Kelan työttömyysetuutta

Nuorten perustoimeentulotuen saajien määrä laski edellisvuodesta. Aktiivimallin takia alennettua työttömyysetuutta Kelasta saavista 40 % sai perustoimeentulotukea.

Marraskuussa 2018 perustoimeentulotukea sai 143 500 kotitaloutta. Niistä 48 % sai samanaikaisesti Kelan maksamaa työttömyysetuutta. Tyypillinen perustoimeentulotuen tarve Kelan työttömyysetuuden saajilla oli 100–299 euroa kotitaloutta kohti.

– Perustoimeentulotukea ja Kelan työttömyysetuutta sai marraskuussa samanaikaisesti 77 100 henkilöä. Määrä oli puolet perustoimeentulotukea saaneista 18–64-vuotiaista henkilöistä, sanoo pääsuunnittelija Heidi Kemppinen Kelan tilasto- ja tietovarastoryhmästä.

Toisin päin tarkasteltuna reilu kolmannes (36 %) Kelan työttömyysetuuden saajista sai perustoimeentulotukea. Aktiivimallin takia alennettua työttömyysetuutta Kelasta saavista 40 % sai perustoimeentulotukea.

Menot pienenivät, saajien määrä kasvoi hieman

Kelan perustoimeentulotuen etuusmenot olivat 716,0 miljoonaa euroa vuonna 2018. Summa oli 0,8 % pienempi kuin vuonna 2017. Tukea maksettiin vuoden aikana 281 500 kotitaloudelle, mikä oli 4 200 kotitaloutta (1,5 %) enemmän kuin edellisvuonna.

Perustoimeentulotuen saajia vuoden aikana oli 408 400 henkilöä. Määrä kasvoi 1,4 % edellisvuodesta. Nuoria, 18–24-vuotiaita tuen saajia oli 74 200 henkilöä, mikä on 6,3 % vähemmän kuin edellisvuonna. Saajien määrä 25 vuotta täyttäneiden joukossa kasvoi 3,7 % vuodesta 2017. Heitä oli 232 200 henkilöä.

– Nuorten tuensaajien määrän väheneminen selittää osaltaan tukimenojen pienenemistä. Nuorilla perustoimeentulotuen saajilla muut tulot ovat usein pienemmät tai niitä ei ole ollenkaan, ja siksi heille maksettu perustoimeentulotuki on suurempi kuin vanhemmilla ikäluokilla, sanoo tutkija Tuija Korpela Kelasta.

Kuukausitasolla tarkasteltuna sekä perustoimeentulotuen saajakotitalouksien määrä että etuusmenot olivat vuonna 2018 huhtikuusta alkaen pienemmät kuin edellisvuonna.

– Kesäkuukausina 2018 etuusmenot olivat 8–11 % pienemmät kuin edellisvuonna. Tämä muita kuukausia suurempi lasku johtuu osittain syksyllä 2017 tehdyistä lainmuutoksista, jolloin opiskelijoiden tulot nousivat. Loka–marraskuussa 2018 saajakotitalouksien määrä ja etuusmenot olivat noin prosentin pienemmät kuin vuonna 2017, Heidi Kemppinen sanoo.

Perustoimeentulotuki siirtyi kunnilta Kelan hoidettavaksi 1.1.2017. Kunnat vastaavat edelleen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

Lue lisää tilastokatsauksesta

Perustoimeentulotuen etuusmenot laskivat vuonna 2018 

Kuntakohtaisia perustoimeentulotuen tilastoja Kelan tilastotietokannassa Kelastossa ja perustoimeentulotuen kuntatilastossa

Kelan maksama perustoimeentulotuki

Perustoimeentulotuen saajakotitaloudet

Perustoimeentulotuen saajat

Perustoimeentulotuen kuntatilasto 2018