Oma väylä -kuntoutus tuki neuropsykiatrisesti oireilevien nuorten aikuisten arkea ja työkykyä

Kelan kehittämästä Oma väylä -kuntoutuksesta saatiin hyviä tuloksia. Kuntoutujista 44 % sai työ- tai opiskelupaikan kuntoutuksen aikana.

Kelan Oma väylä hankkeessa (2014–2018) kehitettiin kuntoutuspalvelua neuropsykiatrisesti oireileville nuorille aikuisille. Hankkeessa kokeiltiin neuropsykiatrisesti oireileville 18–35-vuotiaille aikuisille suunnattua yksilö- ja ryhmäkuntoutusmallia sekä kehitettiin neuropsykiatrisen kuntoutuksen työkäytäntöjä ja menetelmiä.

– Oma väylä -kuntoutuksesta saatiin hyviä tuloksia. Kohderyhmän neuropsykiatriselle kuntoutukselle on suuri tarve myös tulevaisuudessa, sanoo hankepäällikkö Salli Alanko Kelasta.

Kuntoutuksen päättyessä kuntoutujien elämässä oli tapahtunut monia myönteisiä muutoksia. Kuntoutujat saavuttivat kuntoutuksen aikana tavoitteitaan, jotka liittyivät toimintakykyyn, mielenterveyteen, sosiaalisiin taitoihin ja osallisuuden tunteen vahvistumiseen sekä työhön tai opintoihin. 

Kuntoutusjakson alkaessa yli puolet (57 %) kuntoutujista oli työelämän ja opintojen ulkopuolella. Näistä kuntoutujista 44 % sai työ- tai opiskelupaikan kuntoutuksen aikana. Jatkotuen tarve osoittautui tärkeäksi.

Tulokset tulevat ilmi hankkeen yhteydessä tehdystä tutkimuksesta, jonka toteuttivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijat yhteistyössä Kelan tutkimuksen kanssa. Tutkimukseen osallistui 202 kuntoutujaa, joilla oli diagnosoitu Aspergerin oireyhtymä ja/tai ADHD tai ADD.

Tutkimuksessa arvioitiin myös kuntoutuksen kehittämistä. Tutkimus toi selkeästi esille, että kohderyhmä tarvitsee monimuotoista ja yksilölliset tarpeet huomioon ottavaa kuntoutusmallia. Yksilötapaamiset, kuntoutujan arkeen suunnatut käynnit ja ryhmätapaamiset koettiin tärkeiksi. Tutkimus toi esiin myös neuropsykiatrisen kuntoutuksen jatkokehittämistarpeita.

Palveluntuottajat kehittivät kuntoutuksen menetelmiä ja toimintamalleja

Kelan Kuntoutusta kehittämässä -sarjan julkaisuun on koottu palveluntuottajien kokemuksia kehittämistyöstä sekä kehittämistyön tuloksia. Julkaisussa esitellään palveluntuottajien laatimia mallinnuksia motivoimisesta, kuntoutuksen arkeen integroimisesta sekä ryhmäkuntoutuksesta.

Oma väylä -hankkeen palveluntuottajina toimivat Autismisäätiön toimipisteet Helsingissä ja Vantaalla, ProNeuron Neuropsykiatriakeskus Espoossa, Attentio Oy Jyväskylässä, Wellmind Terveys Oy Oulussa sekä Eduro-säätiö Rovaniemellä.

Oma väylä -hankkeen loppuseminaari järjestetään 4.12.2018 klo 12–16. Seminaari esittelee hankkeen kehittämistyötä ja tutkimustuloksia. Keskusteluun voi osallistua Twitterissä aihetunnisteella #omaväyläseminaari.

Lisätietoja:

Appelqvist-Schmidlechner K, Lämsä R ja Tuulio-Henriksson A. Oma väylä. Kelan neuropsykiatrisen kuntoutuksen soveltuvuus, hyödyt ja koettu vaikuttavuus. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 153, 2018. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018110947748

Alanko S ja Lämsä R (toim.) Oma väylä -kuntoutuksen kehittäminen – Kehittämistyö palveluntuottajien näkökulmasta. Helsinki: Kela, Kuntoutusta kehittämässä 5/2018. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018112749294