Opintotukihakemusten käsittely päättyy neljässä yliopistossa 1.1.2017


Lapin, Oulun, Tampereen ja Vaasan yliopiston opiskelijoiden opintotukihakemukset ratkaistaan 1.1.2017 alkaen Kelassa. Aikaisemmin ratkaisut on tehty yliopiston opintotukilautakunnassa. Muutos ei edellytä opiskelijalta toimenpiteitä tai yhteydenottoa Kelaan tai yliopistoon.

Kela uudistaa lähivuosina kaikki etuustietojärjestelmänsä. Opintotuen koko ratkaisutoiminta halutaan keskittää Kelaan, koska muualla tehtävät etuusratkaisut monimutkaistavat etuuksien toimeenpanoa.

Opintotukihakemusten käsittely jatkuu vielä vuoden 2017 ajan kahdeksassa yliopistossa. Vuoden 2018 alusta alkaen kaikki opintotukiasiat ratkaistaan Kelassa.

Opiskelija, huomioi seuraavat asiat:

Asioi Kelan kanssa kaikissa muissa opintotukiasioissasi.

Näin hoidat opintotukiasiasi Kelassa

Kelan asiointipalvelussa (www.kela.fi/asiointi) voit hoitaa lähes kaikki opintotukiasiasi. Kelan verkkosivuilla (www.kela.fi/opiskelijat) on kattavasti tietoa opintotuesta sekä muista opintoetuuksista.

Voit hoitaa henkilökohtaiset etuusasiasi myös

Käytettävissäsi ovat myös Kelan some-kanavat

Yliopiston palvelut opintotukiasioissa

Jos opintosi eivät edisty riittävästi, yliopistosi opintotukilautakunta voi muuttaa tukesi määräaikaiseksi tai lakkauttaa sen kokonaan. Jos olet saanut selvityspyynnön tai opintotukipäätöksen opintojen riittämättömästä edistymisestä, lue se tarkasti ja toimi annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos haluat selvittää oman tilanteesi, ota yhteyttä yliopistosi opiskelijapalveluihin.

Yliopistosi opintotukilautakunta päättää myös sen, voidaanko opintotukesi enimmäisaikaa pidentää. Tutustu asiaan kela.fissä. Hae enimmäistukiajan pidennystä opintotuen muutosilmoituksella Kelan asiointipalvelussa.

Lapin yliopisto

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Vaasan yliopisto