Osasairauspäivärahan suosio kasvaa työpaikoilla

Vuonna 2018 noin 21 000 sairauspäivärahan saajaa hyödynsi toipilasaikana mahdollisuutta tehdä työtä osa-aikaisesti osasairauspäivärahan turvin.

Osasairauspäivärahan saajien määrä on kasvanut tasaisesti. Keskimäärin osasairauspäivärahaa maksettiin 59 päivää saajaa kohti.

Osasairauspäivärahaa koskeva laki tuli voimaan vuoden 2007 alussa. Vuonna 2010 laista poistettiin ehto, jonka mukaan hakijan oli ennen osasairauspäivärahaa pitänyt saada sairauspäivärahaa 60 päivää. Erityisesti osasairauspäivärahan suosiota ja ehtoja paransi vuoden 2014 lakimuutos: siinä osasairauspäivärahan enimmäisaika piteni 72 arkipäivästä 120 arkipäivään ja oikeus osasairauspäivärahaan tuli myös kahta tai useampaa osa-aikatyötä tekevälle.

Mahdollisuuksia ei tunneta riittävästi

Tutkimusten mukaan osasairauspäiväraha voi auttaa työntekijää palaamaan kokoaikaiseen työhön sairauspoissaolon jälkeen.

– Osasairauspäivärahan mahdollisuuksia ei ehkä tunneta riittävästi. Osasairauspäivärahalla tehtävä osa-aikainen työskentely on sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta hyvä ratkaisu, sanoo ryhmäpäällikkö Ismo Hiljanen Kelan sairauspäiväraharyhmästä. 

Osasairauspäiväraha voi olla ratkaisu heti sairauspäivärahan omavastuuajan jälkeen, mutta se voi myös tukea ja helpottaa työntekijän paluuta kokoaikatyöhön pidemmän sairauspoissaolon jälkeen.

– Osasairauspäiväraha edellyttää aina tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa, koska työterveyshuollon roolina on arvioida, voiko työntekijä lähteä työskentelemään osa-aikaisesti terveydentilaansa ja toipumistaan vaarantamatta. Työterveyshuolto arvioi myös, mitä työjärjestelyjä se vaatii työpaikalla, sanoo ryhmäpäällikkö Ismo Hiljanen Kelan sairauspäiväraharyhmästä.

Kela maksaa osasairauspäivärahan joko työntekijälle tai työnantajalle. Työnantajalle osasairauspäiväraha maksetaan vain, jos työnantaja maksaa osasairauspäivärahaan liittyvän osa-aikatyön ajalta kokoaikatyön palkan. Maksaminen edellyttää aina hakemusta.

Pitkien sairauspoissaolojen määrä kasvoi vuonna 2018 edelleen 

Vuonna 2018 Kela korvasi 14,9 miljoonaa sairauspäivärahapäivää, ja sairauspäivärahan etuuskuluja kertyi 787 miljoonaa euroa. Sairauspäivärahaa sai yhteensä 294 633 henkilöä.

Osasairauspäivärahaa korvattiin 1,2 miljoonaa päivää (41 miljoonaa euroa), jolloin osasairauspäivärahaa sai 20 876 henkilöä. Osasairauspäivärahapäivien määrä on vuosi vuodelta kasvanut.

 Sairauspäivärahakausista noin kolmannes kestää yli 30 arkipäivää. Pitkät sairauspoissaolot johtavat usein työkyvyttömyyseläkkeelle.

Alkaneet sairauspäivärahakaudet ovat selvästi vähentyneet vuosikymmenen takaisesta tilanteesta. Kuitenkin niiden määrä kääntyi vuonna 2017 kasvuun, samoin sairauspäivärahaa saaneiden lukumäärä ja osuus työikäisestä väestöstä. Kasvu jatkui edelleen vuonna 2018.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat edelleen yleisin syy pidempiin sairauspoissaoloihin. Mielenterveyden häiriöiden perusteella maksetut päivärahakaudet ovat kuitenkin yleistyneet.

Lue lisää