Perustoimeentulotuen saajien määrä suureni kesällä


Kelan maksamaa perustoimeentulotukea sai kesäkuussa 164 400 ja heinäkuussa 160 400 kotitaloutta. Tuen saajia oli kesäkuussa 10 000 enemmän kuin toukokuussa.

Toimeentulotuen saajien määrä kasvaa kesäisin. Se johtuu pääasiassa siitä, että osa opiskelijoista joutuu turvautumaan toimeentulotukeen, kun he eivät saa kesällä opintotukea.

Kelan perustoimeentulotuen menot olivat tammi-heinäkuussa 426 milj. euroa.

Maksetun tuen määrä kasvoi

Kela maksoi kesäkuukausina keskimäärin suurempaa perustoimeentulotukea kuin keväällä.

Toukokuussa tukea maksettiin keskimäärin 457 euroa kotitaloutta kohti. Kesäkuussa keskimääräinen tuki oli 489 euroa ja heinäkuussa 478 euroa.

Tuen määrän kasvoi, sillä aiempaa useammalla kotitaloudella ei ollut perustoimeentulotuen lisäksi lainkaan tuloja. Toukokuussa näitä kotitalouksia oli 8 %, kesäkuussa 12 % ja heinäkuussa 14 %.

Määrän suureneminen johtuu opiskelijoista, jotka eivät voineet saada opintotukea tai yleistä asumistukea.

Lähes miljoona päätöstä tammi-heinäkuun aikana

Kela antoi tammi-heinäkuun aikana 978 000 päätöstä perustoimeentulotuesta. Niistä myönteisiä oli 81 %.

Toukokuusta lähtien hakemukset ratkaistiin valtaosin lainmukaisessa ajassa eli 7 arkipäivän kuluessa. Heinäkuussa 99 % hakemuksista käsiteltiin määräajassa.

Kela käsitteli tammi-heinäkuussa 1 195 000 perustoimeentulotukeen liittyvää laskua. Niistä 47 % oli maksusitoumuksen perusteella tehtyjä ostoja. Loput olivat asiakkaiden toimittamia laskuja.

Maksusitoumuslaskuista 81 % käsiteltiin automaattisesti. Automaattisesti käsitellyt laskut koskivat apteekeissa tehtyjä lääkeostoja.

Perustoimeentulotuen raportteja on julkaistu Kelan verkkosivuilla:

Kelan etuuksien saajat ja maksetut etuudet
Kelan maksama perustoimeentulotuki
Perustoimeentulotuen saajakotitaloudet
Perustoimeentulotuen saajat