Puolet Kelan työttömyysturva-asiakkaista täytti aktiivisuusehdon


Ensimmäinen aktiivimalliin liittyvä 65 maksupäivän tarkastelujakso on päättynyt. Sen ajalta Kela tarkastelee noin 187 400:n työttömyysturvaa saavan henkilön aktiivisuutta. Tähän mennessä kerättyjen tietojen perusteella 95 084 (50,7 %) henkilöä on täyttänyt aktiivisuusehdon. Luvussa on mukana myös ne henkilöt, joilta ei edellytetty aktiivisuutta.

Aktiivisuusehto täyttyy, jos työtön on 65 maksupäiväjakson aikana 18 tuntia palkkatyössä, ansaitsee yrittäjätuloa 241 euroa tai on 5 päivää TE-palveluiden järjestämässä työllistymistä edistävässä palvelussa.

Tammi-maaliskuussa

  • 187 406 henkilöä sai Kelasta työttömyysturvaa koko tarkastelujakson ajan
  • 93 342 henkilöä (49,8 %) täytti aktiivisuusehdon. Heistä
    • 25 193:llä oli työtuloja
    • 71 350 oli työllistymistä edistävässä palvelussa.
    • 1 859 henkilön aktiivisuutta ei seurattu.

Luvut ovat yhä arvioita. Koko ensimmäisen tarkastelujakson tiedot on kerätty vasta noin 10 %:lta Kelan työttömyysturva-asiakkaista.

Kelan tilastot täydentyvät sitä mukaa kuin asiakkaalle maksetaan viimeinen tarkastelujaksolle osuva etuusmaksu. Toukokuun alussa saadaan tieto siitä, kuinka moni Kelan työttömyysetuuden saaja sai huhtikuussa päätöksen työttömyysetuuden määrän pienenemisestä. Kesäkuussa saadaan arvioita siitä, maksettiinko työttömyysetuutta vähemmän aktiivimallin takia. Arvio perustuu toukokuun maksuihin.

Lopulliset tilastot ensimmäisestä aktiivimallin tarkastelujaksosta saadaan heinäkuussa. Silloin tiedetään, kuinka monelle lopulta maksettiin työttömyysetuutta koko tarkastelujakson ajan ja kuinka moni heistä täytti aktiivisuusehdon.

Tietojen kertyminen työttömyysetuudesta ja aktiivimallista Kelassa

Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu
Aktiivimallin 1. tarkastelujakso päättyy 30.3. Valtaosa 1. tarkastelujakson etuuspäätöksistä annetaan huhtikuun aikana (työttömyysetuus maksetaan takautuvasti yleensä 4 viikon jaksoissa) Toukokuu on ensimmäinen kuukausi, jolta saadaan kattavat tiedot 2. tarkastelujakson maksuista (huhti–kesäkuu) Toukokuun maksujen tilastot valmistuvat: Kuinka suuri osa työttömyysetuuksista maksettiin alennettuna, soviteltuna ja täytenä, ja mitä tiedämme ryhmistä, joille näin maksettiin Lopullinen tilasto 1. tarkastelujaksosta valmistuu. Tiedot perustuvat huhti–kesäkuussa tehtyihin päätöksiin.