Työnantaja voi saada korvauksen työterveyshuollossa annetuista koronarokotuksista

Kela voi korvata koronarokotuksista syntyviä työterveyshuollon kustannuksia työnantajille. Rokotusten toteuttamisessa ja rokotustietojen kirjaamisessa täytyy noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeita.

Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen covid-19- eli koronarokotusten toimeenpanosta. Käytännön rokotusjärjestelyjä koordinoivat sairaanhoitopiirit. Kunnat vastaavat rokotusten järjestämisestä alueellaan. Kunnat voivat tehdä rokottamisessa yhteistyötä muun muassa työterveyshuollon palveluntuottajien kanssa.

Kela korvaa työnantajille työterveyshuollossa annettuja koronarokotuksia osana ehkäisevää työterveyshuoltoa (KL I), jos työnantaja on maksanut koronarokotuksista aiheutuneet kustannukset.

Kela maksaa korvauksen vain rokotuksen antamisesta aiheutuneista kustannuksista. Rokotevalmisteesta ei makseta työterveyshuollon korvausta, koska ne ovat palveluntuottajalle maksuttomia. Rokotusten toteuttamisessa täytyy noudattaa THL:n ohjeita.

Koronarokotusten korvaaminen poikkeaa muiden rokotteiden korvaamisesta. Tietoa rokotusten korvaamisesta on kela.fissä: Korvaako Kela työnantajan työntekijöilleen maksamat rokotukset?

Rokotustietojen siirtymisestä THL:n rokotusrekisteriin täytyy huolehtia

Jokaisesta annetusta rokoteannoksesta on tallennettava rokotustieto sähköiseen potilastietojärjestelmään ja automaattisesta tiedonsiirrosta kansalliseen rokotusrekisteriin on huolehdittava. Rekisterin avulla THL seuraa rokotusten toteutumista, tehokkuutta ja turvallisuutta.

Ohjeet on julkaistu THL:n ja Työterveyslaitoksen (TTL) 14.12. julkaisemassa tiedotteessa: Koronarokotukset ovat käynnistymässä - Rokotustiedot tulee tuottaa ajantasaisesti THL:n rokotusrekisteriin.

Lue lisää