Työttömyysetuushakemusten käsittelyä nopeutetaan koronaepidemian takia

Työttömyysetuuden sovitteluun ja ennakkomaksuun tulee muutoksia, jotka nopeuttavat etuuden maksamista koronavirusepidemian aikana. Muutokset ovat voimassa 11.5.–31.10.2020.

Lokakuun loppuun asti työtulot sovitellaan yhteen työttömyysetuuden kanssa neljän viikon tai kuukauden mittaisissa jaksoissa, vaikka jaksoon sisältyisi päiviä, joilta hakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Jakson aikana maksetut palkat siis huomioidaan sovittelussa, vaikka palkan maksupäivältä ei olisi oikeutta työttömyysetuuteen. Tämän vastineeksi sovittelujakson aikana maksettavaa palkkaa ei muunneta vastaamaan kuukausipalkkaa, vaan se otetaan huomioon sellaisenaan.

Jos työttömyys jatkuu, asiakas ilmoittaa normaalisti työttömyysajan ilmoituksella työttömyys- ja työssäolopäivät ja työtulot sovitellaan ilmoituksen mukaan. Kela saa tiedot palkkatuloista tulorekisteristä ja hyödyntää näitä tietoja hakemusten käsittelyssä.

Yrittäjän oma ilmoitus tuloista riittää

Tavallisesti yritystoiminnan tulojen sovittelussa voidaan käyttää edellisen vuoden verotustietoja. Jos yrittäjän tulot ovat muuttuneet koronavirusepidemian vuoksi, yrittäjä voi väliaikaisesti itse ilmoittaa tulot, jotka sovitellaan yhteen etuuden kanssa. Muuttuneet tulot ilmoitetaan työttömyysajan ilmoituksessa, joka täytetään säännöllisesti, jos työttömyys jatkuu.

Kuuden kuukauden ennakkomaksu on mahdollinen työttömyyskassoille

Lakimuutoksen myötä työttömyysetuus voidaan myös hakemuksen perusteella maksaa etukäteen kuuden kuukauden ajalta. Ennen lakimuutosta etuus on voitu maksaa etukäteen enintään kahdelta kuukaudelta. Ennakkomaksua voidaan käyttää, jos hakemuksen käsittely uhkaisi viivästyä eikä päätöstä ehdittäisi antaa lakisääteisessä määräajassa. Käytännössä mahdollisuus koskee työttömyyskassoja, jotka voivat maksaa jäsenilleen ansiopäivärahaa työvoimapoliittisen lausunnon perusteella tutkimatta työssäoloehtoa.

Hakemuksia odotetaan runsaasti vielä loppukeväästä

Kelaan saapuneiden työttömyysetuushakemusten määrä on alkanut pienentyä viikon 16 jälkeen. Myös avointen hakemusten määrä on pienentynyt viikosta 17 lähtien, sillä hakemuksia on pystytty käsittelemään TE-palveluiden antamien lausuntojen perusteella. Kela odottaa saavansa runsaasti hakemuksia touko-kesäkuussa.

 

Tiedotetta päivitetty 12.5. Lisätty tarkennus ennakkomaksun käyttämisen syystä ja kuuden kuukauden ennakkomaksun käyttämisestä työttömyyskassoissa.

Lue lisää