Yrittäjän työterveyshuollon korvaushakemuslomakkeet uudistuvat 1.1.2018


Työterveyshuollon palveluntuottaja voi hakea yrittäjien puolesta työterveyshuollon korvaukset. Palveluntuottaja tekee tilityksen Kelan lomakkeilla tai omasta työterveyshuollon tietojärjestelmästään tulostettavilla, Kelan hyväksymillä ja ajantasaisilla lomakkeilla. Muutoksista on informoitu työterveyshuollon järjestelmätoimittajia vuonna 2016.

Nykyisiä lomakkeita käytetään 31.12.2017 saakka. Uudet lomakkeet tulevat käyttöön 1.1.2018 alkaen.

Suorakorvaus käyttöön kaikilla palveluntuottajilla 1.1.2018 alkaen


Yrittäjä, joka on hankkinut työterveyshuoltonsa kunnan terveyskeskukselta, saa suorakorvauksen jatkossa kuten tähänkin asti. Vuoden 2018 alusta suorakorvauskäytäntö on laajenemassa yksityisen terveydenhuollon työterveyshuoltopalveluihin.

Yrittäjän ei tarvitse hakea työterveyshuollon korvausta jälkikäteen Kelasta, kun korvaus voidaan tilitysmenettelyn ansiosta vähentää suoraan laskusta. Yksityisellä palveluntuottajalla pitää tällöin olla tilityssopimus Kelan kanssa. Yrittäjälle kuuluva korvaus maksetaan yrittäjän suostumuksella suoraan yksityiselle palveluntuottajalle, jonka kanssa yrittäjä on tehnyt työterveyshuoltosopimuksen.

Jos kunta on järjestänyt työterveyshuoltopalvelut alueensa yrittäjille ostamalla ne yksityiseltä työterveyshuollon palveluntuottajalta, voi yksityinen palveluntuottaja vuoden alusta lukien käyttää tilitysmenettelyä myös näissä tilanteissa. Yrittäjä tekee tällöin työterveyshuoltosopimuksen suoraan yksityisen palveluntuottajan kanssa. Edellytyksenä on yksityisen palveluntuottajan ja Kelan välinen tilityssopimus.

Tilitysmenettelysopimuksia tehdään jo


Kela solmii syksyn kuluessa uusia tilityssopimuksia yksityisten terveydenhuollon palveluntuottajien kanssa. Yrittäjät voivat tiedustella suorakorvauksen mahdollisuutta yksityisiltä lääkärikeskuksilta ensi vuoden alusta. Lääkärikeskukset saattavat myös markkinoida työterveyshuollon suorakorvausta yrittäjille.

Muutoksen tavoitteena on saada yrittäjiä kattavammin työterveyshuollon palvelujen piiriin ja sitä kautta lisätä yrittäjien työkykyä ja -hyvinvointia.

Sopimusosapuolena Kelassa toimivat Kelan vakuutuspiirien työterveyshuollon korvausten ratkaisuyksiköt.

Työterveyshuollon tilityssopimukset ja korvausneuvonta:
020 63 50120 tai p. 020 63 55520 (ma klo 12–16, ti–pe klo 9–12)

 

Lisätietoa: