Tulojen ja omaisuuden vaikutus leskeneläkkeen määrään

Tulot ja omaisuus vaikuttavat eri tavoin leskeneläkkeen eri osiin.

Alkueläke

Tulosi, eläkkeesi tai omaisuutesi eivät vaikuta leskeneläkkeen alkueläkkeen määrään.

Jos saat kansaneläkettä tai sitä vastaavaa eläkettä ulkomailta, sinulle maksetaan alkueläkettä vain se määrä, jolla alkueläke ylittää kansaneläkkeesi tai kansaneläkettä vastaavan ulkomaan eläkkeen määrän.

Jatkoeläkkeen perusmäärä

Tulosi, eläkkeesi tai omaisuutesi eivät vaikuta jatkoeläkkeen perusmäärään.

Jatkoeläkkeen täydennysmäärä

Lähes kaikki tulosi vaikuttavat jatkoeläkkeen täydennysmäärään. Työtuloistasi tai niihin rinnastettavista tuloista otetaan huomioon kuitenkin vain 60 %. Tuloista vähennetään asuntolainan korot, mutta ei veroja. Omaisuutesi ei vaikuta täydennysmäärään.

Jos kaikki tulosi ovat enintään 56,04 e/kk, voit saada jatkoeläkkeen täydennysmäärän täytenä. Täysi täydennysmäärä pienenee laskukaavan mukaan niin, että puolet 56,04 euroa ylittävistä kuukausituloista vähentää täyttää määrää. Täydennysmäärä siis pienenee, kun tulosi kasvavat.

Työtuloon rinnastetaan muun muassa työttömyysturva, sairauspäiväraha, äitiys-, isyys- ja vanhempainraha sekä lasten kotihoidon tuen hoitoraha. Yrittäjän ja maatalousyrittäjän tuloina otetaan kuitenkin huomioon yrittäjän eläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain mukaan vahvistettu työtulo.

Lisäksi tuloksi lasketaan osittain varhennettu vanhuuseläke ilman varhennusvähennystä.

Tuloksi ei lasketa

  • työeläkkeen lykkäyskorotusta, joka maksetaan, kun jatkat työssä alimman vanhuuseläkeikäsi jälkeen
  • siirtymäsäännöksen mukaisesti ennen 1.1.2017 karttunutta työeläkettä, kun se on karttunut 63 ikävuoden jälkeen.