Linnuntie - lasten yhteisöllisen etäkuntoutuksen kehittämishanke

Toteuttaja

Tutoris Oy

Tavoite

Linnuntie -lasten etäkuntoutuksen kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää toimivia ja arvioituja toteutustapoja lasten yhteisölliseen etäkuntoutukseen. Hankkeen osatavoitteina on 1. Selvittää soveltuuko, ja millä edellytyksillä, etäkuntoutus 1-7 – vuotiaiden lasten kuntoutuksen toteutukseen, kun lapsella on a. kielellinen erityisvaikeus (SLI) tai kielellinen erityisvaikeus osana monimuotoista kehityshäiriötä (puheterapiapilotti) b. haasteita karkeamotorisissa ja/tai hienomotorisissa taidoissa (toimintaterapiapilotti) c. CP-vammaan tai muuhun liikkumisen, kehonhahmotuksen ja/tai kehonhallinnan haasteeseen liittyvä tarve fysioterapialle (fysioterapiapilotti) 2. Kehittää lapsen osallisuutta tukevia yhteistyön toimintatapoja yhteisöllisessä etäkuntoutuksessa.

Kuntoutuskokeiluissa saadaan tietoa siitä, mitä edellytyksiä ja esteitä etäkuntoutuksen toteutukseen hankkeen kohderyhmillä on. Hankkeen kuntoutuskokeilut toteutetaan tarvittaessa kasvokkain toteutetun ja etäkuntoutuksen yhdistelmänä asiakaskohtaiset tarpeet sekä puhe-, toiminta- ja fysioterapian kuntoutukselliset erityispiirteet huomioiden.

Linnuntie- etäkuntoutushankkeessa toteutetaan yhteensä 3 etäkuntoutuspilottia puhe-, fysio- ja toimintaterapiassa. Tavoitteena on toteuttaa 20 kuntoutujalle kuntoutusjakso kussakin kolmessa pilotissa, yht. 60 kuntoutujaa. Asiakkaat osallistuvat vanhempien suostumuksella niin halutessaan etäkuntoutuspilotteihin Tutoris Oy:n Kelan maksamaan kuntoutukseen ohjauduttuaan.

Mitä hankkeesta saadaan?

Lasten puhe-, toiminta- ja fysioterapian etäkuntoutusmalli

Kohderyhmä

1-7 -vuotiaat lapset

Kesto

1.10.2016 - 31.10.2018

Yhteystiedot

Kristiina Kotilainen, projektipäällikkö, kristiina.kotilainen(at)tutoris.fi