Lisäohje imatinibin (316) korvaamisesta

Imatinibin käyttö on asianmukaisen hyvän hoitokäytännön mukaisena korvattavaa Philadelphia-kromosomipositiivisen (bcr-abl-positiivisen) leukemian ja ruoansulatuskanavan pahanlaatuisten Kit-positiivisten (CD117-positiivisten) stroomakasvainten (ns. GIST-kasvaimet) hoidossa seuraavassa esitetyissä tilanteissa.

Philadelphia-kromosomipositiivinen leukemia: 1) Kroonisen myelooisen leukemian kroonisen vaiheen hoito potilailla, joiden sairaus on vasta todettu, mutta joille luuytimensiirtoa ei katsota ensisijaiseksi hoitomuodoksi, ja potilailla, joiden hoidossa alfainterferonihoito on epäonnistunut. 2) Kroonisen myelooisen leukemian akseleraatiovaihe ja blastikriisi. 3) Vaikeahoitoinen Philadelphia-kromosomipositiivinen akuutti lymfaattinen leukemia.

GIST-kasvaimet: Imatinibin korvattavuuden edellytyksenä on, että kysymyksessä on pahanlaatuinen GIST-tuumori, jonka hoito edellyttää hyvän hoitokäytännön mukaan imatinibihoitoa.

Imatinibi on valtioneuvoston asetuksen 154/2002 perusteella myös erityiskorvattavaa edellä mainittujen sairauksien hoidossa, joten imatinibin peruskorvattavuuskriteerien täyttyessä täyttyvät myös imatinibin erityiskorvattavuuden kriteerit, jolloin hakijalle tulee myöntää imatinibin erityiskorvausoikeus (sairausnumero 189).