Siirry sisältöön

Asiointipalveluissa käyttökatko 1.10. klo 6–20 – myös kela.fissä voi esiintyä katkoja Lisätietoja

Ikääntyvän työttömän lisäpäivät

Työtön työnhakija voi saada työmarkkinatukea vanhuuseläkeikään asti, mutta ansio- tai peruspäivärahalle on enimmäismäärä.

Ikääntyvä työtön, joka on täyttänyt työssäoloehdon, voi saada päivärahakauteensa lisäpäiviä ja päästä niin sanottuun eläkeputkeen. Oikeus lisäpäiviin koskee vain palkansaajan työttömyyspäivärahan saajia, ei yrittäjiä.

Sinulla on oikeus peruspäivärahan lisäpäiviin, jos olet ennen 500 päivän enimmäismaksuajan täyttymistä täyttänyt

  • 60 vuotta ja syntynyt vuonna 1955–1956
  • 61 vuotta ja syntynyt vuonna 1957–1960
  • 62 vuotta ja syntynyt vuonna 1961 tai sen jälkeen.

Lisäksi edellytetään, että olet ollut työssä vähintään 5 vuotta edellisen 20 vuoden aikana. Peruspäivärahan lisäpäiviä maksetaan enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jona täytät 65 vuotta.

Lue lisää