Lomakkeilla tapahtuvasta tilitysmenettelystä konekieliseen toimittamismenettelyyn siirtyminen

Palvelujen tuottaja tekee Kelan kanssa uuden liittymissopimuksen, kun hän siirtyy lomakkeilla tapahtuvasta tilitystietojen toimittamisesta konekieliseen tilitysmenettelyyn.

Ennen liittymistä konekieliseen tilitystietojen toimittamismenettelyyn on menettelyn käytännön toimivuus tarvittaessa varmistettava palvelujen tuottajan ja Kelan välisellä käyttöönottotestauksella. Palvelujen tuottaja tekee aloitteen testauksen aloittamisesta Kelan kanssa.

Käyttöönottotestauksen aikana palvelujen tuottaja toimittaa Kelaan normaalin tilitysaineiston lisäksi tilitystiedot konekielisessä muodossa hyväksytyllä tietojärjestelmällä. Liittymissopimus konekieliseen tilitystietojen toimittamismenettelyyn voidaan tehdä, kun Kela on hyväksynyt käyttöönottotestauksen.

Palvelujen tuottajalle konekielisessä menettelyssä määräytyvistä vastuista on sovittu runkosopimuksessa.

Palvelujen tuottaja voi käyttää konekielisessä tilitystietojen toimittamismenettelyssä tietojärjestelmää, joka on hyväksytty tähän käyttöön Kelan ja runkosopimuksen allekirjoittaneiden sopimusosapuolten kesken sovitun arviointimenettelyn perusteella. Hyväksytyt järjestelmät www.kela.fi > Yhteistyökumppanit > Lääkärit ja terveydenhuolto > Sairaanhoitokorvaukset > Suorakorvausmenettely > Hyväksytyt tietojärjestelmät.

Palvelujen tuottaja voi tehdä Kelalle aloitteen käyttämänsä tietojärjestelmän arvioimiseksi ja hyväksymiseksi tilitystietojen toimittamiseen suorakorvauksen IT- suorakorvausmenettelyssä. Kela arvioi järjestelmän erikseen sovittujen vaatimusten mukaisesti ja päättää järjestelmän hyväksymisestä yhdessä asianomaisen etujärjestön kanssa.