Luonapitovähennys

Jos elatussopimuksessa on sovittu luonapitovähennyksestä, tämä vähennys huomioidaan myös elatustuessa. Tukea myönnettäessä elatusapuna huomioidaan se määrä, mikä elatusvelvollisen pitää todellisuudessa maksaa lapselle.

Kelassa voi olla hankalaa noudattaa luonapitovähennykseen liittyviä erityisehtoja. Esim. elatussopimuksen lisätiedoissa on luonapitovähennyksestä seuraava maininta: luonapitovähennys on sovittu tehtäväksi niiltä kuukausilta, joina elatusvelvollinen pitää lasta luonaan 10 päivää. Kela saa tiedon luonapidon toteutumisesta vain, jos tuen saaja tai elatusvelvollinen itse ilmoittaa asiasta. Jos osapuolet ovat eri mieltä siitä, onko luonapito toteutunut sopimuksen mukaisesti, elatusavusta ei voida tehdä vähennystä.