Päätös työstäpoissaolosta

Tartuntatautipäiväraha

Kela maksaa tartuntatautipäivärahaa, jos kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri määrää Suomen sosiaaliturvaan kuuluvan henkilön olemaan poissa työstään yleisvaarallisen tai muun tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tehdä päätöksen karanteenista tai eristyksestä

Tartuntatautipäivärahan maksaminen edellyttää, että henkilölle tulee ansionmenetystä työstäpoissaolopäätöksen ajalla. Päivärahaa maksetaan henkilön iästä riippumatta. Myös alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja voi saada tartuntatautipäivärahaa, jos lapsi on määrätty olemaan poissa päivähoidosta tai koulusta tartuntataudin leviämisen estämiseksi ja huoltajalle tulee tältä ajalta ansionmenetystä.

Päätös työstäpoissaolosta

Tartuntatautipäivärahan hakemista varten tarvitaan aina kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin antama päätös työstäpoissaolosta. Kelalle käy kopio päätöksestä tai A-lääkärintodistus, jossa on vastaavat tiedot ja jonka on allekirjoittanut kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Jos henkilö on saanut ensin todistuksen sairauspäivärahaa varten ja Kela on myöntänyt sen perusteella sairauspäivärahaa, päätös voidaan oikaista ja myöntää tartuntatautipäiväraha koko sille ajalle, jolle päätös työstäpoissaolosta on annettu. Päätöksen työstäpoissaolosta, tai samat tiedot sisältävän A-lääkärintodistuksen voi kirjoittaa takautuen koko tartuntataudista johtuvan poissaolon ajalle.

Määrä ja maksaminen

Tartuntatautipäiväraha on täysimääräinen korvaus ansionmenetyksestä. Siinä ei ole omavastuuaikaa. Palkansaajilla päivärahan määrä on sama kuin työnantajan ilmoittama ansionmenetyksen määrä. Yrittäjillä päiväraha määräytyy päätöksen alkamisajankohtana voimassa olevan YEL- tai MYEL-vuosityötulon perusteella (vuosityötulon 300. osa).

Tartuntatautipäivärahaa voidaan maksaa myös työkyvyttömyysajalta, jos henkilölle on annettu päätös työstäpoissaolosta.