Maatalousyrittäjän työpaikkaselvityksen korvauksen määrä

Vuoden 2018 alusta maatalousyrittäjän työpaikkaselvityksen kustannuksista maksetaan sairausvakuutuslain mukaista korvausta enintään 50 % tai 60 % ja valtion varoista maksettavaa korvausta enintään 40 %. Sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen määrä riippuu siitä, onko työkyvyn hallinta ja seuranta sekä varhainen tuki käytössä.

Vuoden 2021 alusta työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen käytäntö ei vaikuta enää korvausprosenttiin eli maatalousyrittäjälle voidaan korvata tilakäynnin kustannuksista 60 % sairausvakuutuslain mukaista korvausta ja enintään 40 % valtion muista varoista maksettavaa korvausta. Lue lisää

Maatalousyrittäjä saa siis korvausta

Työterveyshuollon korvausta maksetaan kuitenkin aina enintään yrittäjäkohtaiseen vuotuiseen enimmäismäärään saakka. Tavoitteena on, että valtion korvausosuuden muutos tukisi työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen käytännön laadintaa sekä sen käyttöä maatalousyrittäjän työkyvyn edistämiseksi ja työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi.

Työpaikkaselvityksen kustannuksia aiheutuu

 • tilakäynnistä ja siihen liittyvistä työterveyshuollon matkoista
 • työhygieenisistä mittaustarvikkeista
 • toimintasuunnitelman laatimisesta ja tarkistamisesta
 • työterveyshoitajan tekemästä työolosuhdehaastattelusta.

Ohje selvityslomakkeella SV 113 TTH ilmoitettavien kustannusten ja korvauksen laskentaan

Kohta: Valtion korvaus maatalousyrittäjälle

 • Ilmoita enintään 40 % yhteenlasketuista kustannuksista.

Esimerkki 1
Jos yrittäjä on sopinut työkyvyn hallinnan käytännöstä ja työpaikkaselvityksen kustannus on esim. 600 euroa

 • sairausvakuutuslain mukainen korvaus on 60 % hyväksytyistä kustannuksesta (= 360 euroa)
 • valtion korvaus on 40 % hyväksytystä kustannuksesta (= 240 euroa)
 • yrittäjän kustannettavaksi ei jää mitään, kun tilakäynnin yrittäjäkohtainen enimmäiskustannus ei ylittynyt (882 euroa vuonna 2018).

Esimerkki 2
Jos yrittäjä ei ole sopinut työkyvyn hallinnan käytännöstä ja työpaikkaselvityksen kustannus on esim. 600 euroa

 • sairausvakuutuslain mukainen korvaus on 50 % hyväksytyistä kustannuksesta (= 300 euroa)
 • valtion korvaus on 40 % hyväksytyistä kustannuksesta (= 240 euroa)
 • yrittäjän kustannettavaksi jää 10 % (= 60 euroa), kun tilakäynnin yrittäjäkohtainen enimmäismäärä ei ylittynyt (882 euroa vuonna 2018).

Esimerkki 3
Jos yrittäjä on sopinut työkyvyn hallinnan käytännöstä ja työpaikkaselvityksen kustannus on esim. 900 euroa

 • sairausvakuutuslain mukainen korvaus on 60 % yrittäjäkohtaisesta enimmäismäärästä (= 529,20 euroa)
 • valtion korvaus on 40 % yrittäjäkohtaisesta enimmäismäärästä (= 352,80 euroa)
 • yrittäjän kustannettavaksi jää 18 euroa, koska tilakäynnin enimmäismäärä ylittyi (882 euroa vuonna 2018).

Esimerkki 4
Jos yrittäjä ei ole sopinut työkyvyn hallinnan käytännöstä ja työpaikkaselvityksen kustannus on esim. 900 euroa

 • sairausvakuutuslain mukainen korvaus on 50 % yrittäjäkohtaisesta enimmäismäärästä (= 441 euroa)
 • valtion korvaus on 40 % yrittäjäkohtaisesta enimmäismäärästä (= 352,80 euroa)
 • yrittäjän kustannettavaksi jää 10 % (= 88,2 euroa) ja työpaikkaselvityksen enimmäismäärän ylittävä osuus 18 euroa eli yhteensä 106,20 euroa
  (Työpaikkaselvityksen kustannusten yrittäjäkohtainen enimmäismäärä vuonna 2018 on 882 euroa.)