Maahanmuuttajien kuntoutuksen
kehittämishanke (Mahku-hanke)

Kela kehittää kuntoutuspalveluja vastaamaan paremmin maahanmuuttajien tarpeisiin. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden terveys ja hyvinvointi ovat keskimääräistä matalammalla tasolla ja he käyttävät Kelan kuntoutuspalveluita muita vähemmän. Erityisesti ammatilliseen kuntoutukseen maahanmuuttajat hakeutuvat muita harvemmin.

Toteutus

 1. Koulutus-projekti
  Kulttuurisensitiivistä työotetta ja kulttuurista kompetenssia vahvistava verkkokoulutus toteutettiin keväällä 2017.
 2. Tiedotus-projekti
  Kelan kuntoutuspalveluista eri kielillä kertova video julkaistiin keväällä 2017.
 3. Palvelut-projekti
  Uutta ammatillista kuntoutusta ja suomen kielen opetusta yhdistävää kuntoutuspalvelua pilotoidaan 1.3.2018–29.2.2020.

Maahanmuuttajien ammatillisen kuntoutuspalvelun
pilotointi

Mahku-hankkeessa kehitetään ja kokeillaan työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta (TEAK) ja suomen kielen opetusta yhdistävää uutta kuntoutuspalvelua.

 • Kuntoutuspalvelua toteutetaan 1.3.2018–29.2.2020 Hyksin, Tyksin ja Taysin erva-alueilla.
 • Kuntoutuspalvelun kesto on enintään 168 päivää 10 kuukauden aikana.
 • Kuntoutuspalvelussa toteutetaan Työkokeilu ja työhönvalmennus -palvelulinjaa.
 • Suomen kieltä opitaan yksilöllisesti kuntoutuksen ja työelämän tilanteisssa.
 • Suomen kielen taito arvioidaan kuntoutuksen alussa ja lopussa.
 • Kuntoutujalla on oikeus käyttää tarvittaessa tulkkausta.

Kenelle

Kuntoutuspalvelu on tarkoitettu Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluville, muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuville henkilöille, joilla on ammatillisen kuntoutuksen tarve. Kuntoutujalta ei edellytetä suomen kielen taitoa.

Tavoitteet

 • Kuntoutuja saa tukea palkkatyöhön pääsemisessä tai yritystoiminnan aloittamisessa.
 • Kuntoutuja saa tukea urasuunnitelman teossa sekä sopivan ammattialan arvioinnissa.
 • Kuntoutujan suomen kielen taito vahvistuu niin, että hän pystyy toimimaan valitsemallaan ammattialalla ja työtehtävissä.

Hakeminen

Hakemus on jätettävä viimeistäään 30.3.2019, mikäli palveluntuottajalla on vielä paikkoja Mahku-hankkeen kuntoutuspalveluun (ks. alla Kuntoutuspalveluntuottajat).

Kuntoutuspalveluun haetaan Kelan lomakkeella

 • KU101 PDF (Ammatillinen kuntoutus) tai
 • KU101e PDF (Vocational rehabilitation).

Kohtaan 12. Lisätietoja / Additional information: Mahku-hanke. Samaan kohtaan voi kirjoittaa myös tavoitteet suomen kielen oppimiselle.

Hakemukseen liitetään

 • B-lääkärinlausunto ja Kelan lomake KU106 PDF (Vieraan kielen tulkkauksen tarve kuntoutuksessa) tai
 • KU106e PDF (Need for interpreter assistance in rehabilitation).
   
 • Asiakkaalla on oikeus valita palveluntuottaja Kelan alueittain hyväksymistä kuntoutuspalveluntuottajista (yhteystiedot alla).
 • Lähettävää tahoa pyydetään olemaan yhteydessä palveluntuottajiin ja tarvittaessa tukemaan asiakasta palveluntuottajan valinnassa.
 • Asiakkaan luvalla palveluntuottaja voi välittää asiakkaan henkilötiedot Kelaan, mikä nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.

Kuntoutuspalvelun suomenkielinen esite aukeaa PDF-tiedostona kuvaa klikkaamalla.

Esite on julkaistu seuraavilla kielillä (linkit alla)

Kuntoutuspalveluntuottajat

Hyksin erva-alue

Verve, Helsinki / Mahku-hankkeen paikat täynnä
Mia Andersson
mia.andersson(at)verve.fi, puh. 044 467 6070
Verkkosivut: Verve

Live Palvelut, Helsinki / Mahku-hankkeen paikat täynnä
Marju Tiussa
marju.tiussa(at)inlive.fi, puh. 040 353 9224
Verkkosivut: Live Palvelut

Kiipula Avire, Espoo & Vantaa / Mahku-hankkeen paikat täynnä
Sirkku Tofferi
sirkku.tofferi(at)kiipula.fi, puh. 050 420 4103
Verkkosivut: Kiipula

Taysin erva-alue

Kiipula Avire, Tampere
Tanja Pitkänen
tanja.pitkanen(at)kiipula.fi, puh. 050 420 4174
Verkkosivut: Kiipula

Kiipula Avire, Hämeenlinna
Kaisu Nurmikolu
kaisu.nurmikolu(at)kiipula.fi, puh. 040 905 1896
Verkkosivut: Kiipula

Kiipula Avire, Lahti
Maria Setälä
maria.setala(at)kiipula.fi, puh. 050 420 4248
Verkkosivut: Kiipula

Tyksin erva-alue

Verve, Turku
Anni Ahtola
anni.ahtola(at)verve.fi, puh. 044 407 7131
Verkkosivut: Verve

Kuntoutuspalvelun arviointitutkimus

Maahanmuuttajien ammatillisen kuntoutuspalvelun arviointitutkimuksen toteuttaa Kuntoutussäätiö. Tutkimuksesta saatua tietoa hyödynnetään kuntoutuspalvelun laajemman käyttöönoton päätöksenteossa sekä jatkokehittämisessä.

 • Tutkimusaineisto koostuu kuntoutujilta, palveluntuottajilta, suomen kielen opettajilta sekä työnantajilta kerätystä kokemustiedosta.
 • Tutkimuksessa arvioidaan kuntoutuspalvelun koettuja hyötyjä kuntoutujille sekä kuntoutuspalvelun toimivuutta ja soveltuvuutta Kelan järjestämäksi kuntoutukseksi.

VTT, erikoistutkija Lotta Hautamäki
lotta.hautamaki(a)kuntoutussaatio.fi, puh. 044 781 3152

 

Tietoa Kelan kuntoutuksesta eri kielillä

Video on julkaistu seuraavilla kielillä (linkit alla)

Video toteutettiin yhteistyössä InfoFinland.fi-verkkopalvelun kanssa. InfoFinlandissa on runsaasti tietoa elämisestä ja asumisesta Suomessa. Kela ja InfoFinland ovat tuottaneet yhteistyössä palveluun kattavan koostesivun Suomen sosiaaliturvasta. Sivustolta löytyy tietoa myös Kelan etuuksista 12 kielellä.

Yhteystiedot

Hankepäällikkö Salli Alanko, puh. 050 407 1754
Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@kela.fi

Lue lisää