Maahanmuuttajien kuntoutuksen
kehittämishanke (Mahku-hanke)

Kela kehittää kuntoutuspalveluja vastaamaan paremmin maahanmuuttajien tarpeisiin. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden terveys ja hyvinvointi ovat keskimääräistä matalammalla tasolla ja he käyttävät Kelan kuntoutuspalveluita muita vähemmän. Erityisesti ammatilliseen kuntoutukseen maahanmuuttajat hakeutuvat muita harvemmin.

Toteutus

 1. Koulutus-projekti
  Kelan palveluntuottajien monikulttuurista osaamista vahvistava verkkokoulutus toteutettiin keväällä 2017. Uusi koulutus järjestetään vuonna 2020.
 2. Tiedotus-projekti
  Kelan kuntoutuspalveluista eri kielillä kertova video julkaistiin keväällä 2017.
 3. Palvelut-projekti
  Uutta ammatillista kuntoutusta ja suomen kielen opetusta yhdistävää kuntoutuspalvelua pilotoidaan 1.3.2018–29.2.2020.

Maahanmuuttajien ammatillisen kuntoutuspalvelun
pilotointi

Mahku-hankkeessa kehitetään ja kokeillaan työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta (TEAK) ja suomen kielen opetusta yhdistävää uutta kuntoutuspalvelua.

Kuntoutuspalvelun hakuaika on päättynyt ja kaikki paikat on täytetty.

 • Kuntoutuspalvelua toteutetaan 1.3.2018–29.2.2020 Hyksin, Tyksin ja Taysin erva-alueilla.
 • Kuntoutuspalvelun kesto on enintään 168 päivää 10 kuukauden aikana.
 • Kuntoutuspalvelussa toteutetaan Työkokeilu ja työhönvalmennus -palvelulinjaa.
 • Suomen kieltä opitaan yksilöllisesti kuntoutuksen ja työelämän tilanteissa.
 • Suomen kielen taito arvioidaan kuntoutuksen alussa ja lopussa.
 • Kuntoutujalla on oikeus käyttää tarvittaessa tulkkausta.

Kenelle

Kuntoutuspalvelu on tarkoitettu Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluville, muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuville henkilöille, joilla on ammatillisen kuntoutuksen tarve. Kuntoutujalta ei edellytetä suomen kielen taitoa.

Tavoitteet

 • Kuntoutuja saa tukea palkkatyöhön pääsemisessä tai yritystoiminnan aloittamisessa.
 • Kuntoutuja saa tukea urasuunnitelman teossa sekä sopivan ammattialan arvioinnissa.
 • Kuntoutujan suomen kielen taito vahvistuu niin, että hän pystyy toimimaan valitsemallaan ammattialalla ja työtehtävissä.

Maahanmuuttajien ammatillinen kuntoutuspalvelu - esite (pdf).

Esite on julkaistu seuraavilla kielillä (linkit alla)

Kuntoutuspalveluntuottajat

Hyksin erva-alue

Verve, Helsinki
Mia Andersson
mia.andersson(at)verve.fi, puh. 044 467 6070
Verkkosivut: Verve

Live Palvelut, Helsinki
Marju Tiussa
marju.tiussa(at)inlive.fi, puh. 040 353 9224
Verkkosivut: Live Palvelut

Kiipula Avire, Espoo & Vantaa
Sirkku Tofferi
sirkku.tofferi(at)kiipula.fi, puh. 050 420 4103
Verkkosivut: Kiipula

Taysin erva-alue

Kiipula Avire, Tampere
Tanja Pitkänen
tanja.pitkanen(at)kiipula.fi, puh. 050 420 4174
Verkkosivut: Kiipula

Kiipula Avire, Hämeenlinna
Juha-Matti Jokinen
juha-matti.jokinen(at)kiipula.fi, puh. 050 594 3207
Verkkosivut: Kiipula

Kiipula Avire, Lahti
Maria Setälä
maria.setala(at)kiipula.fi, puh. 050 420 4248
Verkkosivut: Kiipula

Tyksin erva-alue

Verve, Turku
Anni Ahtola
anni.ahtola(at)verve.fi, puh. 044 407 7131
Verkkosivut: Verve

Kuntoutuspalvelun arviointitutkimus

Maahanmuuttajien ammatillisen kuntoutuspalvelun arviointitutkimuksen toteuttaa Kuntoutussäätiö. Tutkimuksesta saatua tietoa hyödynnetään kuntoutuspalvelun jatkokehittämisessä ja päätettäessä sen laajemmasta käyttöönotosta.

 • Tutkimusaineisto koostuu kuntoutujilta, palveluntuottajilta, suomen kielen opettajilta sekä työnantajilta kerätystä kokemustiedosta.
 • Tutkimuksessa arvioidaan kuntoutuspalvelun koettuja hyötyjä kuntoutujille sekä kuntoutuspalvelun toimivuutta ja soveltuvuutta Kelan järjestämäksi kuntoutukseksi.

VTT, erikoistutkija Lotta Hautamäki
lotta.hautamaki(at)kuntoutussaatio.fi, puh. 044 781 3152

Tietoa Kelan kuntoutuksesta eri kielillä

Video on julkaistu seuraavilla kielillä (linkit alla)

Video toteutettiin yhteistyössä InfoFinland.fi-verkkopalvelun kanssa. InfoFinlandissa on runsaasti tietoa elämisestä ja asumisesta Suomessa. Kela ja InfoFinland ovat tuottaneet yhteistyössä palveluun kattavan koostesivun Suomen sosiaaliturvasta. Sivustolta löytyy tietoa myös Kelan etuuksista 12 kielellä.

Yhteystiedot

Hankepäällikkö Salli Alanko, puh. 050 407 1754
Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@kela.fi