Maksukertapalkkio

Kela maksaa konekieliseen tilitys­tietojen toimittamismenettelyyn kuuluvalle palvelujen tuottajalle lisätyöstä korvaus­ta. Tämä edellyttää, että palvelujen tuottajalla on käytössään Kelan hyväksymä terveydenhuollon tietojärjestelmä. Palkkio maksetaan maksukerroista, joiden maksupäivä tai laskutuspäivä sekä vähintään yksi maksukertaan sisältyvä hoito- tai tutkimuskäynti on tapahtunut IT-sopimuksen voimassaolo­aikana.

Maksukerralla tarkoitetaan asiakkaan samalla kertaa maksamia tai asiakkaalta samalla kertaa laskutettuja sairausvakuutuslain mukaan korvattavia

  • lääkärinpalkkioita,
  • hammaslääkärinpalkkioita,
  • tutkimus- ja hoito- sekä fysioterapiakustannuksia.
Maksukertapalkkio on 0,59 euroa maksukerralta. Jos maksukerran korvaus hylätään kokonaan, maksukertapalkkiota ei makseta.