Maksuvaatimus Kelaan

Alla on kerrottu yleisimmät  Kelan etuudet, joihin sosiaalitoimisto esittää maksuvaatimuksia sekä maksuvaatimusten perusteiden vaihtoehdot. Sosiaalitoimi voi rekisteröidä maksuvaatimuksia verkossa Sosiaalitoimen etuustietopalvelussa vain toimeentulotukilain 23 §:n (ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki) sekä asiakasmaksulain 14 §:n perusteella.

Etuus Laki toimeentulotuesta 23 § Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 14 § Muun lainsäädännön peruste Lomake maksuvaatimuksen esittämiseen
Kansaneläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke tai vanhuuseläke x x Kansaneläkelaki 67 § 1 EV 241N
Elatustuki x 7 ja 14 § Elatustukilaki 11 § 4 EV 255 tai LU 1
Elatusapu x 7 ja 14 §   EV 255 tai LU1
Joustava ja osittainen hoitoraha x x   EV 255
Lapsilisä x 14 § Lapsilisälaki 11 § 1
Lapsilisälaki 12 § 2

LL 2  tai EV 255

Lasten kotihoidon tuki x x   EV 255
Vanhempainpäivärahat
= erityisäitiys-, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahat
x x Sairausvakuutuslaki 15 luvun 12 § 2 EV 255
Takuueläke x x

Laki takuueläkkeestä 18 §

EV 241N
Työttömyysturva x x Työttömyysturvalaki  11 luku 9 § 1 EV 241N
Yleinen asumistuki x ei ei  
Sairauspäiväraha x x Sairausvakuutuslaki 15 luku 12 § 3
 
EV 241N
Opintotuki x x ei EV 255
Kuntoutusraha x x

Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 48 §

EV 255 ja EV 241N

Lisätietoa