Maksuvaatimusten tekeminen Kelalle perhe-etuuksissa

Maksuvaatimus tarkoittaa kunnan Kelalle tekemää esitystä etuuden maksamisesta kunnalle. Kunta voi vaatia etuuden maksamista itselleen muissa perhe-etuuksissa paitsi adoptiotuessa, lasten yksityisen hoidon tuessa ja äitiysavustuksessa.

Maksuvaatimuksien tekemisestä

 • Maksuvaatimuksen on perustuttava aina lakiin. Kunnan on ilmoitettava, mihin säännökseen maksuvaatimus perustuu.  
 • Maksuvaatimus on tehtävä kirjallisesti.
 • Kunnan on tehtävä maksuvaatimus Kelaan yleensä vähintään kaksi viikkoa ennen etuuden maksupäivää.
 • Maksuvaatimuksia voi tehdä
  • verkkoasiointipalvelussa (Sosiaalitoimen etuustietopalvelu) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja toimeentulotuesta annetun lain perusteella.
  • Kelan lomakkeella EV255 tai vapaamuotoisesti kirjallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja toimeentulotuesta annetun lain perusteella.
  • Paperilomakkeella muitten etuuslakien perusteella
   • LL2 –lomake (lapsilisä)
   • elatustukihakemus (elatustuki)
   • vapaamuotoisesti.
   • Etuuskohtaisilla sivuilla on kerrottu tarkemmin, mitä lomaketta tulee käyttää eri tilanteissa maksuvaatimuksen tekemisessä.
  • Maksuvaatimuksen päättymisestä on ilmoitettava mahdollisimman pian Kelaan, kun kunnalla on tieto perusteen päättymisestä. Kunta voi ilmoittaa asiasta puhelimitse.

Kunnat saavat avattua ohjeen Sosiaalitoimen etuustietopalvelun käytöstä verkkoasiointipalvelussa avaussivulta. Lue lisää palvelun käytöstä.

Kela ei voi maksaa asiakkaan perhe-etuuksia kunnan välitystilille, koska tällaiseen menettelyyn ei ole olemassa perustetta laissa.