Kela-taksien käyttö ja matkan hinta lähes ennallaan kilpailutuksen jälkeen

 

Kelan korvaamat taksimatkat ja välityskeskukset kilpailutettiin liikennepalvelulain voimaantulon myötä heinäkuussa 2018. Uudistus ei ole aiheuttanut suuria muutoksia matkojen määrään, matkustajiin tai korvauskustannuksiin. 

Terveydenhuollon taksimatkojen kustannukset laskivat heinä–lokakuussa 2018 noin 3,7 milj. euroa eli 5,5 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Matkakohtainen kustannus laski 1,75 euroa. 

Terveydenhuollon taksimatkoja teki vuoden 2017 heinä–lokakuussa 180 000 henkilöä ja vuonna 2018 vastaavana aikana 175 000 henkilöä. Matkustajien määrä väheni 3,1 %. Ikä- ja sukupuolijakauma on lähes samanlainen kumpanakin vuonna. 

 

Vaikka koko maan osalta muutokset eivät olleet suuria, alueiden välillä oli eroja. Kustannukset laskivat eniten Uudellamaalla (-23 %), Satakunnassa ja Pohjois-Savossa (-16 %) ja nousivat eniten Kainuussa (+14 %), Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Karjalassa (+12 %).

Omavastuun korotukset vähensivät Kelan korvaamien matkojen määrää

Kelan korvaamien matkojen määrä on vähentynyt selvästi vuoden 2012 jälkeen. Laskua selittävät omavastuun korotukset: vuosina 2013–2016 omavastuu nousi kolmessa erässä 9,25 eurosta 25 euroon.

Korotusten vuoksi etenkin edullisia, omalla autolla tai julkisella liikenteellä tehtyjä matkoja on jäänyt pois korvauksen piiristä. Taksimatkojen osuus korvatuista matkoista on vastaavasti noussut.  

Matkakorvauksia saavat etenkin ikääntyneet, ja tyypillisin korvattava matka on sairaalamatka. Paljon matkoja tekevät esimerkiksi dialyysi- ja syöpäpotilaat. Monella nuorella matkan syynä on Kelan kuntoutus, esimerkiksi fysioterapia. 

Puolet Kelan korvaamista matkoista maksoi alle 50 euroa. Matkan hinta vaihtelee kulkuneuvoittain. Edullisimpia ovat omalla autolla ja julkisella liikenteellä tehdyt matkat, hintavimpia helikopterimatkat ja ambulanssikyydit.

 

 

Asukaskohtainen korvaus suurin Lapissa, yhteissumma Uudellamaalla

Rahamääräisesti matkakorvauksia maksetaan eniten väestömäärältään suurelle Uudellemaalle. Asukasta kohti laskettuna korvaus on kuitenkin suurin harvaan asutuilla seudulla, etenkin Lapissa ja Kainuussa.

 

 

Kela maksaa korvausta terveydenhuollon matkoista

Kela maksaa korvausta terveydenhuoltoon tai kuntoutukseen tehdyistä matkoista, joiden syynä on sairaus, raskaus, synnytys tai kuntoutus. Asiakas voi saada korvauksen taksimatkasta, jos hän tarvitsee taksia terveydentilansa tai puutteellisten liikenneolosuhteiden vuoksi. 

Tiedotteet

Tilastot

Tutkimuksia

Tutkimusblogi

Käynnissä olevat tutkimushankkeet

Yhteystiedot

  • tutkija Päivi Tillman, puh. 050 573 6586
  • analytiikka- ja tilastoryhmän pääsuunnittelija Timo Partio, puh. 020 634 1382

sähköpostit: etunimi.sukunimi@kela.fi

Lue lisää matkakorvauksista