Matkakorvaukset lähes ennallaan koronaepidemiasta huolimatta

 

Keväällä 2020 alkaneesta koronavirusepidemiasta huolimatta sairausvakuutuksen korvaamien matkojen lukumäärä pysyi vuonna 2020 melko ennallaan. Taksimatkojen ja taksilla matkustaneiden määrä romahti maalis–kesäkuussa 2020, mutta sen jälkeen taksimatkojen määrät palautuivat takaisin edellisen vuoden tasolle. 

Kelan korvaamat taksimatkat ja välityskeskukset kilpailutettiin liikennepalvelulain voimaantulon myötä heinäkuussa 2018. Välityskeskuksista tieto toteutuneista taksimatkoista siirtyy Kelaan nopeasti, yleensä vain parin viikon viiveellä. Tämä mahdollistaa nopean seurannan esimerkiksi taksimatkojen määristä ja kohdentumisesta. 

 

Taksimatkojen osoitetietojen perusteella voidaan tarkastella esimerkiksi maakuntarajat ylittävien taksimatkojen osuutta. Koko maan osalta osuus on noin 6 %, mutta maakuntakohtainen tarkastelu osoittaa suuria eroja eri maakuntien välillä. Niissä maakunnissa, joissa on yliopistosairaala, palvelut ovat pääasiassa oman alueen sisällä ja maakuntarajat ylittävien matkojen osuus on pieni, pari prosenttia. Sen sijaan esimerkiksi Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla, Etelä-Savossa ja Kanta-Hämeessä noin joka viides taksimatka suuntautuu omaa aluetta kauemmas.   

Tietopaketin kuviot eivät sisällä Ahvenanmaalla tehtyjä taksimatkoja.

Omavastuun korotukset ovat vähentäneet Kelan korvaamien matkojen määrää

Kelan korvaamien matkojen määrä on vähentynyt selvästi vuoden 2012 jälkeen. Vähenemistä selittävät omavastuun korotukset: vuosina 2013–2016 omavastuu nousi kolmessa erässä 9,25 eurosta 25 euroon.

Korotusten vuoksi etenkin edullisia, omalla autolla tai julkisella liikenteellä tehtyjä matkoja on jäänyt pois korvauksen piiristä. Taksimatkojen osuus korvatuista matkoista on vastaavasti kasvanut.  

Matkakorvauksia saavat etenkin ikääntyneet, ja tyypillisin korvattava matka on sairaalamatka. Paljon matkoja tekevät esimerkiksi dialyysi- ja syöpäpotilaat. Monella nuorella matkan syynä on Kelan kuntoutus, esimerkiksi fysioterapia. 

Vuonna 2020 puolet Kelan korvaamista yhdensuuntaisista matkoista maksoi enintään 50 euroa. Matkan hinta vaihtelee kulkuneuvoittain. Edullisimpia ovat omalla autolla ja julkisella liikenteellä tehdyt matkat, hintavimpia helikopterimatkat ja ambulanssikyydit.

 

 

Asukaskohtainen korvaus suurin Lapissa, yhteissumma Uudellamaalla

Rahamääräisesti matkakorvauksia maksetaan eniten Pohjois-Pohjanmaalla ja väestömäärältään suurella Uudellamaalla. Asukasta kohti laskettuna korvaus on kuitenkin suurin harvaan asutuilla seudulla, etenkin Lapissa ja Kainuussa.

 
 

 

Kela maksaa korvausta terveydenhuollon matkoista

Kela maksaa korvausta terveydenhuoltoon tai kuntoutukseen tehdyistä matkoista, joiden syynä on sairaus, raskaus, synnytys tai kuntoutus. Asiakas voi saada korvauksen taksimatkasta, jos hän tarvitsee taksia terveydentilansa tai puutteellisten liikenneolosuhteiden vuoksi. 

Tilastot

Tutkimuksia

Tutkimusblogi

Yhteystiedot

  • erikoistutkija Päivi Tillman, puh. 020 634 1924
  • Tilastoasiantuntija Tuomas Sarparanta 020 634 1535
  • Tilastoasiantuntija Päivi Rastas 050 308 8930 

sähköpostit: etunimi.sukunimi@kela.fi

Lue lisää