Matkat kuntoutukseen

Kela korvaa sairauden vuoksi tarpeellisten terveydenhuollon käyntien sekä Kelan kuntoutuksessa käyntien matkakustannuksia.  Matkat korvataan ensisijaisesti julkisten kulkuvälineiden kustannusten mukaisesti. Taksin käyttö korvataan silloin, kun terveydenhuolto määrittää asiakkaalle oikeuden taksimatkaan todistuksella SV 67, Todistus matkakorvausta varten. Asiakas säilyttää todistuksen itsellään, koska Kela voi tarvittaessa pyytää sitä jälkikäteen asiakkaalta. Matka korvataan taksilla tehtynä myös silloin, jos julkisia kulkuyhteyksiä ei ole kohtuudella käytettävissä ja matkustusaika tulee asiakkaalle kohtuuttoman pitkäksi. Tällöin korvataan taksilla se osa matkasta, jossa ei ole joukkoliikennettä käytettävissä.

Taksimatkojen suorakorvausmenettely

Kela on siirtynyt taksimatkojen suorakorvausmenettelyyn koko maassa, lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Jos asiakkaalla on oikeus Kelan korvaamaan taksimatkaan, matka on tilattava alueellisesti keskitetystä tilausnumerosta. Jokaisen sairaanhoitopiirin alueella on oma tilausnumeronsa. Kun asiakas tilaa matkan tästä numerosta, hän saa matkakorvauksen heti taksissa ja maksaa matkastaan vain matkojen omavastuuosuuden (25 e).

Keskitetystä tilausnumerosta tilatut, mutta kustannuksiltaan alle 25 euron omavastuun jäävät matkat tulevat myös Kelan tietoon, ja ne lasketaan mukaan matkakattokertymään. Vuosiomavastuu on 300 euroa vuonna 2016. Matkakaton täytyttyä Kela lähettää asiakkaalle vuosiomavastuukortin (SV191) osoituksena matkakaton täyttymisestä. Tämän jälkeen asiakkaan ei tarvitse maksaa matkan omavastuuosuutta keskitetystä tilausnumerosta tilatusta matkasta. Tämä kortti ei kuitenkaan anna oikeutta taksin käyttöön, vaan asiakas tarvitsee edelleen taksin käyttöön todistuksen terveydenhuollosta tai kuntoutuksen palveluntuottajalta.

Vakiotaksiasiakkaat tilaavat taksin valitsemaltaan vakiotaksilta. Näiden matkojen omavastuu on 25 euroa yhdensuuntaiselta matkalta.

Muualta kuin keskitetystä tilausnumerosta tilatusta matkasta, on matkan omavastuu aina kaksinkertainen eli 50 euroa. Näissä matkoissa asiakas joutuu maksamaan koko matkan hinnan kuljettajalle, ennen kuin hän voi hakea korvausta Kelasta. Tämä omavastuuosuus ei kerrytä matkojen vuotuista omavastuuosuutta (ns. matkakattoa) ja omavastuu peritään myös silloin, vaikka vuosiomavastuu olisi täynnä.

Matkojen yhdistely

Taksimatkojen keskitetty tilauspalvelu mahdollistaa sen, että välityskeskus voi yhdistellä Kelan korvaamia taksimatkoja. Matkojen yhdistely hillitsee tehokkaasti kasvavia kustannuksia varsinkin alueilla, joilla välimatkat ovat pitkiä, eikä joukkoliikenne ole käytettävissä. Matkat tulee toteuttaa yhteiskuljetuksena aina kun se on mahdollista.  Kuntoutuksen palveluntuottajien tulee myös huomioida matkojen yhdistelyyn vaikuttaminen ja:

  • Suunnitella mahdollisuuksien mukaan samasta suunnasta tulevien Kelan kuntoutusasiakkaiden vastaanottoajat samoille päiville ja samoihin aikoihin.
  • Kertoa laitoskuntoutukseen tuleville asiakkaille, että samasta suunnasta samaan aikaan tulevat voivat tehdä matkan yhteiskuljetuksena.
  • Tilata yhteiskuljetuksen kuntoutuksesta lähtevien asiakkaiden kotimatkaa varten, joko koko matkan osalta tai matkan lentokentälle/linja- tai rautatieasemalle. Tällöin matka tilataan kaikille yhteiskuljetukseen osallistuville samalla tilauspuhelulla.
  • Lisätä kutsukirjeeseen tietoa matkan korvaamisesta ja sen tilaamisesta (malliteksti).

Matkojen yhdistely ei koske niitä asiakkaita, joille terveydenhuollon ammattihenkilö on antanut SV67- todistuksen, jossa määritellään yksinmatkustusoikeus asiakkaan terveydentilan perusteella yksittäiselle matkalle.

Kotikunnan taksipyyntö

Asiakas voi halutessaan esittää pyynnön kotikunnan taksista matkatilauksen yhteydessä.  Kotikunnan taksitoiveen voi esittää terveydenhuollon tai kuntoutuksen paluumatkalle. Jos samaan suuntaan on jo olemassa valmis reitti, yhdistellään asiakkaan matka tähän reittiin. Tällöin kotikunnan taksitoivetta ei toteuteta, koska matka yhdistellään samaan suuntaan lähtevään kuljetukseen.

Lisätietoja matkakorvauksista www.kela.fi/matkat

Palveluntuottajien tilaisuudessa 21.1.2015 esitetty materiaali