Menettelyyn liittyminen

Palvelujen tuottaja voi liittyä suorakorvausmenettelyyn tekemällä liittymissopimuksen Kelan kanssa. Liittymissopimuksen voi tehdä yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottaja, jolla on aluehallintoviranomaisen tai Valviran myöntämä lupa tuottaa yksityisiä terveydenhuollon palveluita tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva

  • lääkäri
  • hammaslääkäri
  • suuhygienisti
  • fysioterapeutti
  • sairaanhoitaja
  • erikoishammasteknikko.