Mistä saan Kelasta apua

Kelan asiakastietojen tarve oman asiakkaan asian hoidossa

Kelan sosiaalitoimen etuustietopalvelusta saat asiakasmaksujen määrittelyä ja sosiaalityön tarpeisiin tietoja asiakkaasi etuuksista (kirjaudu sisään kohdasta Asiointipalvelut kumppaneille).

Sosiaalitoimen etuustietopalvelu ei sisällä kaikkia asiakkaan tulotietoja, kuten vapaaehtoisia eläkkeitä eikä sotilasvamma-, liikennetapaturma- ja tapaturmavakuutuslakien korvauksia. Palvelun ulkopuolelle jäävissä tulotietokyselyissä pyydämme lähettämään yhteydenottopyynnön sähköpostilla osoitteeseen tulotietokyselyt@kela.fi

Yhteydenottopyynnössä tulee olla

  • nimesi, toimipaikkasi ja puhelinnumerosi
  • ajankohta, jolloin toivot yhteydenottoa (esim. päivämäärä ja aamu- tai iltapäivä)
  • kuinka monen asiakkaan tietoja haluat tarkistaa.

Sähköpostiin ei saa laitaa asiakkaiden henkilötietoja tietoturvallisuuden vuoksi! Asiakasneuvojamme ottaa yhteyttä toivottuna aikana. Yksittäistä asiakasta koskevassa tiedustelussa voit myös soittaa viranomaislinjaamme 020 692 235 arkisin 9-16. Tietoturvallisuuden vuoksi emme ota vastaan faksilla välitettyjä tulotietokyselyjä.

Tietoa keskimääräisistä käsittelyajoista

Huomaathan, että asiakkaasi voi itse nähdä hakemuksensa käsittelytilanteen Kelan verkkopalvelussa tunnistautumalla asiointipalveluun.

Tarve maksuvaatimuksen tekemiseen Kelalle

Tarkempia etuuksia koskevia ohjeita löydät kohdasta Maksuvaatimus Kelaan. Ennakkoon maksettuun toimeentulotukeen sekä laitoshoidon- ja huollon sekä perhehoidon aikaiseen elatukseen liittyvät maksuvaatimukset voit tehdä sähköisesti Etuustietojen kyselupalvelussa.

Tarve selvittää etuuden perusteita ja Kelan tulkintalinjoja

Kelan henkilöasiakkaille suunnatuilla verkkosivuilla on seikkaperäistä tietoa Kelan etuuksista ja niiden hakemisesta. Jos haluat tarkempaa tietoa Kelan menettelyistä ja tulkintalinjoista, voit tutustua Kelan omiin etuusohjeisiin. Ohjeet ovat ensisijaisesti tarkoitettu Kelan sisäiseen käyttöön.

Avoimia kysymyksiä – Kelan viranomaislinja 020 692 235 palvelee

Valtakunnallinen viranomaislinja vastaa nopeisiin kysymyksiin, jotka koskevat etuuksien perusteita, hakemismenettelyä, asian käsittelyvaihetta tai etuuden määrää ja maksamista. Viranomaislinjan puhelut ohittavat tavalliset asiakaspuhelut.

Mikäli kysyt yksittäisen asiakkaan tietoja, varmistamme sinulta muutamalla kysymyksellä viranomaisstatuksesi ja tiedonsaantioikeutesi. Yksityisyden suojaan kuuluvien tietojen antamiseksi sinulla tulee olla lainsäädäntöön perustuva oikeus tietojen saantiin tai asiakkaan antama valtuutus. Kirjaamme yhteydenottosi asiakkaan tietoihin.

Soittaessasi viranomaislinjalle varaudu kertomaan oma nimesi ja virkanimikkeesi selvästi, sekä mihin tarvitset tietoa. Näin nopeutat puhelun kulkua.

Voit kysyä samassa puhelussa useammankin asiakkaan asioista ja eri etuuksista. Yhdistämme puhelusi tarpeen mukaan toiselle asiantuntijalle.

Kysymyksiä asiakkaan maahan tai maasta muuttoon liittyen

Olemme keskittäneet kansainväliset asiamme ja niihin liittyvien etuuksien hoidon KV-keskukseemme, jonka puhelinpalvelu auttaa myös yhteistyökumppaneitamme.

Tarve asiakasyhteistyöhön ja yhteiseen palvelusuunnitteluun

Kun asiasi koskee käytännön asiakasyhteistyötä tai tarpeesi on neuvotella yhteisen asiakkaan asioiden hoidon kokonaisuudesta (mm. palvelusuunnittelun tarpeisiin), voit ottaa yhteyttä asiakkaasi Kelan kotivakuutuspiiriin.

Erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden asioiden hoitoon on vakuutuspiireissä nimetyt yhdyshenkilöt (työkykyneuvojat ja Kela-neuvojat). Heidän yhteystietonsa saat asiakkaan kotivakuutuspiiristä.

Asiakkaan asia on Kelan takaisinperinnässä ja aiheuttaa kysymyksiä

Olemme keskittäneet perintäasioiden hoidon perintäkeskukseemme, joka palvelee myös yhteistyökumppaneitamme.

Tarve varata aika asiakkaalle Kelaan

Sinulla on mahdollisuus myös varata aika asiakkaallesi Kelan palvelupisteeseen tai puhelinpalveluun (asiakkaalle soitetaan sovittuna aikana). Sama sähköinen ajanvaraus, joka on käytössä asiakkaille, on myös käytössäsi toimiessasi asiakkaan puolesta.