Mitä Kela korvaa?

Kelan hoitama sairausvakuutus on osa Suomen sosiaaliturvaa.

Sairausvakuutus korvaa

  • ansionmenetystä työkyvyttömyyden ajalta sairauspäivärahana tai osasairauspäivärahana.
  • osan yksityislääkärinpalkkioista ja yksityislääkärin määräämistä tutkimus- ja hoitokuluista.
  • osan yksityisen hammaslääkärin ja suuhygienistin palkkioista sekä hammaslääkärin määräämistä tutkimuskuluista.
  • osan lääkekuluista.
  • osan matkakuluista sairaanhoitoon.
  • osan työnantajien ja yrittäjien työterveyshuollon kustannuksista.

Sairausvakuutuskorvauksen saaminen edellyttää, että hoito on tarpeellista ja johtuu sairaudesta, raskaudesta tai synnytyksestä.

Sairausvakuutuksesta maksettavat Kelan korvaukset ja päivärahat perustuvat sairausvakuutuslakiin sekä sairausvakuutusasetukseen.

Edellytyksenä oikeus Suomen sairausvakuutukseen

Sairausvakuutuskorvausten saaminen edellyttää, että kuulut Kelan sairausvakuutuksen piiriin. Lääkäriasemalla osoitat Kela-kortilla, että sinulla on oikeus sairausvakuutuskorvauksiin.

Kelan sairausvakuutuksen piiriin kuuluvat yleensä kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat henkilöt. Vakinainen asuminen tarkoittaa, että sinulla on Suomessa varsinainen koti ja pääasiallisesti oleskelet täällä.

Työntekijä tai yrittäjä on yleensä sairausvakuutettu Suomessa työskentelyn tai yritystoiminnan aloittamisesta lukien, jos työskentely kestää vähintään 4 kuukautta. Yrittäjä kuuluu Suomen sairausvakuutukseen, kun hän on harjoittanut yritystoimintaa vähintään 4 kuukautta, riippumatta siitä asuuko hän Suomessa.

Jos muutat ulkomaille yli vuodeksi, et yleensä enää kuulu Kelan hoitaman sairausvakuutuksen piiriin. Suomalaisen työnantajan ulkomaille lähettämät työntekijät säilyvät kuitenkin tietyin edellytyksin sairausvakuutuksen piirissä pidempään. Jos työskentelet ulkomailla yli vuoden, voit hakea päätöstä Kelan sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta ulkomailla työskentelyn ajaksi. Lue lisää kohdasta Kans

Kun muutat ulkomaille, muista ilmoittaa muutostasi Kelaan ja palauttaa Kela-korttisi.