Apurahat 31.12.2018 asti

Jos olet saanut verovapaan apurahan 2019 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse ilmoittaa sitä Kelalle eikä verovapaa apuraha ole tuloa opintotuen tulovalvonnassa.

Veronalaiset apurahat ovat tuloa opintotuen tulovalvonnassa samalla tavoin kuin muutkin veronalaiset tulot. Myös verovapaat apurahat ja stipendit ovat tuloa opintotuen tulovalvonnassa, mutta vain silloin, kun apuraha on maksettu sinulle vuoden 2018 aikana tai aiemmin.

Seuraavat säännöt ja ohjeet koskevat vain apurahoja, jotka on maksettu sinulle vuonna 2018 tai aiemmin.

Kela huomioi apurahan yleensä kokonaisuudessaan tulonasi. Kela kohdistaa apurahan tulovalvonnassa maksupäivän mukaisen kalenterivuoden tuloksi. Ulkomaiseen opiskelijavaihtoon tarkoitettua apurahaa ei kuitenkaan huomioida tulona.

Apurahasta ilmoittaminen

Sinun täytyy ilmoittaa saamasi apurahat ja stipendit Kelalle. Kela tutkii ilmoituksesi perusteella, mikä osa apurahastasi huomioidaan tulonasi tulovalvonnassa.

  1. Ilmoita apurahat OmaKelassa. Ilmoitus kannattaa tehdä heti, kun saat tiedon sinulle myönnetystä apurahasta.
  2. Valitse Opintotuen muutosilmoitus - Ilmoitan muusta muutoksesta tai haen lisätukea - Omat tulot. Käytä tarvittaessa Lisätiedot-kohtaa.
  3. Ilmoita apurahan määrä, myöntäjä ja maksupäivä.

Vaihtoehtoisesti voit täyttää ja tulostaa opintotuen muutosilmoituksen (OT 15). Paperihakemuksen sekä tarvittavat liitteet voit postittaa Kelaan tai tuoda ne lähimpään palvelupisteeseen tai asiointipisteeseen.

Ulkomaiseen opiskelijavaihtoon tarkoitettuja apurahoja ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa. Opiskelijavaihtoon tarkoitettuja apurahoja ovat esimerkiksi Erasmus- ja Nordplus-apurahat sekä oppilaitoksen opiskelijavaihtoon myöntämät apurahat. Opiskelijavaihto voi olla suorittamiisi opintoihin liittyvää opiskelua ulkomaisessa oppilaitoksessa tai työharjoittelua tai työssäoppimista ulkomailla.

Muista tehdä apurahaa koskeva ilmoitus ajoissa. Silloin Kela ehtii tutkia asian, ja sinä voit palauttaa opintotukea vapaaehtoisesti takaisin määräajassa, jos se on tarpeen.

Erityismenojen vähentäminen apurahasta

Apurahasta voidaan vähentää tiettyjä hyväksyttäviä erityismenoja, esimerkiksi erityisten opiskelu- tai tutkimusvälineiden ostamisesta aiheutuneet kulut, opiskelumatkat ulkomaille tai lukukausimaksut. Tietokoneen ostaminen ja muut opiskelijoille tavanomaiset menot eivät ole hyväksyttäviä erityismenoja. Jos käytät apurahan osittain tai kokonaan erityismenoihin, erittele kyseiset menot ilmoituksessasi.

Kela tutkii, mitkä ilmoittamistasi erityismenoista voidaan vähentää saamastasi apurahasta, ja ilmoittaa sinulle, mikä osa apurahasta otetaan tulovalvonnassa huomioon tulonasi.

Verohallinnon Kelalle ilmoittamat apurahat

Toimi näin, jos olet saanut Verohallinnon ilmoituksen mukaan apurahoja, mutta et ole ilmoittanut niitä Kelaan.

Jos Verohallinnolta saatu apurahatieto on oikein, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Kela huomioi apurahat tuloinasi opintotuen tulovalvonnassa.

Voit selvittää Kelalle muun muassa seuraavia asioita, jotka voivat vaikuttaa siihen, huomioiko Kela apurahat tuloinasi ja minkä suuruisina.

  • Jos olet rahoittanut apurahalla erityismenoja, kuten tutkimuskuluja tai instrumenttihankintoja, selvitä nämä erityismenot. Jos olet saanut urheilija- tai taiteilija-apurahan, selvitä siihen liittyvät erityismenot.
  • Jos olet saanut apurahan ulkomaiseen opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun ulkomailla, tee selvitys ja liitä siihen todistus opinnoista ulkomailla tai apurahan myöntäjän päätös apurahan käyttötarkoituksesta.
  • Jos apuraha on myönnetty useammalle henkilölle, tee selvitys ja liitä siihen todistus asiasta.
  • Jos olet saanut apurahan ennen opintojen aloittamiskuukautta tai opintojen päättymiskuukauden tai enimmäistukiajan päättymisen jälkeen, selvitä apurahan maksupäivä.

Tee selvityksesi mahdollisimman pian.

  1. Tee selvitys OmaKelassa. Valitse Opintotuen muutosilmoitus - Ilmoitan muusta muutoksesta tai haen lisätukea - Omat tulot. Käytä tarvittaessa Lisätiedot-kohtaa.
  2. Kuvaa tai skannaa liitteet ja lähetä ne verkossa.
  3. Voit lähettää selvityksen liitteineen myös asiointipalvelun Viestit-toiminnolla.

Vaihtoehtoisesti voit täyttää ja tulostaa opintotuen muutosilmoituksen (OT 15). Paperihakemuksen sekä tarvittavat liitteet voit postittaa Kelaan tai tuoda lähimpään palvelupisteeseen tai asiointipisteeseen.

Jos olet jo saanut takaisinperinnän päätösehdotuksen, tee uudelleenkäsittelypyyntö.