Mo doarjaga mearri rehkenastojuvvo?

Sáhtát oažžut vuođđoáigáiboahtindoarjaga, juos dus leat eanet vuođđoáigáiboahtindoarjagis dohkkehuvvon golut go du boađut ja várit.

Kela rehkenastá boađuid, váriid ja goluid. Vuođđooassi rehkenastojuvvo mielde goluide. Rehkenastima mielde čielgá, olugo sáhtát oažžut vuođđoáigáiboahtindoarjaga. Doarjaga meari oažžu nu, ahte du boađuin geahpeduvvojit golut, maidda sáhttá oažžut áigáiboahtindoarjaga.

Áigáiboahtindoarjagis ii gessojuvvo vearru.

Sáhtát ieš árvvoštallat Kela siidduin rehkenastiin, man olu oaččut vuođđoáigáiboahtindoarjaga (suomagillii).

Ovdamearka vuođđoáigáiboahtindoarjaga meari rehkenastimis

Sárá lea bargguhis oktofuolaheaddji, geas leat 11- ja 13-jahkásaš mánát. Son ohcá Kelas vuođđoáigáiboahtindoarjaga danin, go su ruđat eai reahkká buot goluide. Sárás eai leat várit, dego seasttut báŋkokonttus.

Bearraša boađut leat

  • bargomárkandoarjja ja mánnábajádus 679,20 e/mb
  • mánáidruhta ja oktofuolaheaddjibajádus 326,32 e/mb
  • ássandoarjja 611,20 e/mb
  • ealihandoarjja 345,18 e/mb.

Boađut oktiibuot: 1 961,90 e/mb.

Bearraša golut leat:

  • láigu 810 euro mánotbajis
  • čáhcemáksu 45 euro mánotbajis
  • dábálaš árgabeaivvi golut nappo vuođđooasit oktiibuot 1 281,89 e/mb
  • oktofuolaheaddji 586,89 e/mb
  • vuosttas badjel 10-jahkásaš mánná 360,37 e/mb
  • nubbi badjel 10-jahkásaš mánná 323,63 e/mb.

Golut oktiibuot: 2 136,89 e/mb.

Boađuin geahpeduvvojit golut: 1 961,90 e/mb – 2 136,89 e/mb = –174,99 e/mb

Sárá bearrašii máksojuvvo vuođđoáigáiboahtindoarjja 174,99 euro mánotbajis.